Allah Neden Sivrisineği Misal Verir

Allah Neden Sivrisineği Misal Verir

Allah, sineği yaratmaktan çekinmediği gibi onunla darb-ı mesel (misal) getirmekten de çekinmez.

Gerçekten Allah bir sivrisineği., misal vermekten çekinmez.” Ebu Salih’ten gelen rivayete göre İbn Abbas şöyle demiştir: Şanı yüce Allah mü­nafıklara şu iki örneği verince, yani: “Onların hali bir ateş yakanın hali gi­bidir..” (el-Bakara, 2/17) buyruğu ile: “Yahut gökten boşalan yağmur gibi…” (el-Bakara, 2/19) buyruklarını indirince münafıklar: Allah misaller vermek­ten daha yüce ve azametlidir, dediler. Bunun üzerine Allah, bu âyet-i keri­meyi indirdi.

Atâ yoluyla gelen rivayete göre de İbn Abbas şöyle demiştir: Yüce Allah müşriklerin tanrılarını sözkonusu edip onlar hakkında: “Eğer sinek, onlar­dan birşey alsa, bunu ondan geri alamazlar.” (el-Hacc, 22/73) diye buyu­rup; putların ilah edinilmesini örümcek yuvasına benzetince (ankebut- 41) müşrikler şöyle dediler: Allah’ın kulu Muhammed’e Kur’ân’ı indirdikleri arasında sinekten ve örümcekten sözettiğini görüyor musun? Acaba o (bunları sözkonusu et­mekle) ne yapmış oluyor? Bunun üzerine yüce Allah, bu âyet-i kerimeyi in­dirdi.

Sivrisineğin Misal Verilmesi:

Bismillâhirrahmânirrahîm

26- Şüphesiz Allah (hakkı açıklamak için) sivrisinek ve ondan daha büyüğü ile  misal getirmekten çekinmez. İman etmişlere gelince, onlar böyle misallerin Rablerinden gelen hak ve gerçek olduğunu bilirler. Kâfir olanlara gelince , “Allah böyle misal vermekle ne murat eder? “derler. Allah onunla birçok kimseyi saptırır, birçoklarını da doğru yola yöneltir. Verdiği misallerle Allah ancak fasıkları saptırır (çünkü bunlar birer imtihandır).

27- Onlar öyle (fâsıklar) ki, Allah’a kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah’ın, ziyaret edilip hal ve hatırının sorulmasını istediği kimseleri ziyaretten vazgeçerler ve yeryüzünde fitne ve fesat çıkarırlar. İşte onlar gerçekten zarara uğrayanlardır.

Diyanet Vakfı Meali – Bakara Suresi  26/27]

Tavsiye makaleler:

Kimsenin Kınamasına Aldırmazlar

İbadetin Anlam Ve Önemi

İbadur Rahman- Rahman’ın Seçilmiş Kulları Kimdir?

İtaat : İslamın Hükmüne Rıza Hangi Koşullarda Gösterilir?

Bir İyiliğe Öncülük Eden: Hayra Vesile Olarak Sevab Kazanmak

 

“Allah Neden Sivrisineği Misal Verir” üzerine 2 yorum

  1. Allah(cc) kitabındaki verdiği örnekler O’na inananların imanını artırır .İnanmıyanları ise inkarlarını artırarak daha büyük sapıklığa sürükler.Yaşam çizgimiz de de bu böyledir.Hani öğretmeninizi seviyorsanız ona inanıyorsanız bir konuda verdiği misal sizi o işi anlamaya ve yerine getirmeye daha şiddetle sevkettiği gibi.Tam tersi de var tabii.Kuranda da verilen bu misalleri anlayarak daha iyi bir kul olarak ahiret kazanç yarışında geri kalmamamız dileği ile

    Yanıtla

Yorum yapın