Kaderimiz Ne Zaman Yazıldı?

Kader, kaderimiz ne zaman yazıldı, kader konusunda tartışılır mı ?, Kader konusunda münakaşa, kadere inanmak ile ilgili ayet ve hadisler:

Kaderimiz Ne Zaman Yazıldı?

1- Rasûlullah (s.a.v.)’den şöyle buyurmuştur:

Allah; her şeyi ve herkesin kaderini gökler ve yeryüzü yaratılmadan elli bin sene önce yazıp takdir etmiştir.”
[Müslim- Kader/4 ,Tirmizi- Kader/2156]

2- Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Kader konusunda birbirimizle münakaşa etmekte iken Rasûlullah (s.a.v.) üzerimize çıkageldi o kadar kızdı ki yüzü kızardı yanaklarından sanki kan fışkıracaktı, sonra şöyle buyurdu:

Size bu konuda münakaşa mı emredildi yoksa ben bu konular için mi? gönderildim. Sizden önceki toplumlar bu konuda münakaşa ettikleri için helak olup gittiler. Bu konuda münakaşa etmemenizi istiyorum bu konuda münakaşa etmemenizi istiyorum.
[Tirmizi]

3- Hz. Cabir radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

Kul, hayrıyla, şerriyle kadere inanmadıkça, kendine (hayır ve şerden) isabet edecek şeyi atlatamayacağını, (hayır ve şerden) kaçacak olan şeyi de yakalayamayacağını bilmedikçe iman etmiş olmaz.“

Tirmizi, Kader 10, 2145.

4- Ubâde İbnu’s-Sâmit radıyallahu anh oğluna ölümü sırasında demiştir ki: “Oğulcuğum, başına gelecek olan şeyin asla atlatılamayacağını, kaçırdıklarını da yakalayamayacağını bilmedikçe sen, imanın hakikatının tadını asla bulamazsın. Zira ben, Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın şöyle söylediğini işittim:

Allah’ın ilk yarattığı şey kalemdir. Kalemi yarattı ve: “Kıyamete kadar olacak şeylerin miktarlarını yaz!” dedi.”

“Oğulcuğum, Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’dan şunu da işittim:

Kim bu inanç dışında olarak ölürse benden değildir.“

Ebu Davud, Sünnet 17, (4700); Tirmizi, Kader 17, (2156).

Açıklama:
Bu iki hadis, kadere imanın farz olduğunu, hayır olsun, şer olsun her şeyin kaderle, yani Allah’ın takdiriyle olduğunu; bunların önceden yazılmış olduğunu, bunun hiçbir suretle değişmeyeceğini kabul etmedikçe kişinin mü’min sayılmayacağını ifade etmektedir.

Bu, vukua gelen her şeyin Cenab-ı Hakk tarafından önceden bilindiğini ve bu bilginin yazılmış olduğunu ifade eder. Nitekim bir ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurmaktadır:

“De ki: Allah’ın bizim için yazdığından başkası başımıza gelmez. Bizim dostumuz ve gözeticimiz O’dur. Öyleyse mü’minler yalnız Allah’a tevekkül etsinler(Tevbe 51).

Kütüb-i Sitte

Aşağıdaki konuyu okudunuz mu? Tıklayıp göz atabilirsiniz.

Tavsiye konular:

Asla Yarın Bu İşi Yapacağım Deme

Kimsenin Kınamasına Aldırmazlar

İbadetin Anlam Ve Önemi

İbadur Rahman- Rahman’ın Seçilmiş Kulları Kimdir?

Cennetteki Müttakîler Nasıldırlar?

Rızkı Veren O’dur – Hesapsız Rızık Kimedir?

Kur’an Allah’dan Başkası Tarafından Gelmiş Olsa İdi

Takva Nedir ? Takva Ehli Kimlerdir ?

Yayınlanma tarihi: 13 Mar 2020-editlenme tarihi: 12-03-2021

“Kaderimiz Ne Zaman Yazıldı?” üzerine 2 yorum

Yorum yapın