Hadislerde Ve Ayetlerde Hurma Nasıl Anlatılıyor?

Hurma Allah’ın kullarına sunduğu sayısız nimetlerinden ve hikmetlerinden biridir. Hurma bir meyve ama öyle bir meyve ki bir öğün yerine geçebilen bir meyve.

Hadisler Ve Ayetlerle Hurma Nasıl Anlatılıyor?

Hurmanın tek bir adı var ama pek çok çeşidi var. İran hurması, Medine hurması, Bağdat Hurması, Meşruk , Safavi,  Hudri, Sugai , Berni, Mebrum, Acve , Sukkeri, Berhi, Yaş hurma

Bu konuda Rasullulah şöyle demiştir:

“Sizden biriniz iftarını açtığında hurma ile açsın, zira o berekettir”.

 [Ebu Davut rivayet etmiştir]

Hurmanın Faydaları Nelerdir ? Hurma Ne kadar Yenmelidir?

Bakalım ayetlerde ve hadislerde Hurma nasıl anlatılıyor?

Hurma İle İlgili bazı Hadisi Şerifler ve Kur’anı Kerim’den bazı Ayetler  

Hadisler Ve Ayetlerle Hurma Nasıl Anlatılıyor?

Hadislerde Hurma

1- Peygamber (s.a.v.)’in şöyle buyurdular:”Yanında yiyecek hurması olan bir hane (ev) halkı aç kalmaz”

[Müslim rivayet etmiştir]

2- Enes (r.a ):Resulullah (SAV), namaz kılmazdan önce birkaç taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Eğer kuru hurma da bulamazsa birkaç yudum su yudumlardı.

[Kütüb-ü Sitte-3192]

3- İbnu Ömer (R.A): Hz. Peygamber (SAV) şöyle buyurmuştu: “Mü’min, yaprağını hiç dökmeyen yeşil bir ağaca benzer.” Halk falanca ağaç, fişmekanca ağaç diye taliminde bulundular, (fakat isabet ettiremediler). Ben, “Bu, hurma ağacıdır” demek istedim, ancak (yaşım küçük olduğu için) utandım. Sonra Hz. Peygamber (SAV): Bu hurma ağacıdır” diye açıkladı.

[Kütüb-ü Sitte- 50]

4- Abdullah İbnu Cafer (R.A.):Resulullah (SAV)`ı salatalıkla birlikte taze hurma yerken gördüm.

[Kütüb-ü Sitte-3947]

5- Esma Bintu Ebi Bekr (R.A.): Mekke’de Abdullah İbnu Zübeyr (ra)’e hamile kalmıştım. Doğum yaklaşmıştı ki,
Mekke`yi terkettim ve Medine`ye geldim, Kûba`ya indim. Abdullah’ı orada dünyaya getirdim. Doğunca, bebeği alıp Resulullah (SAV)`a götürdüm, kucağına bıraktım. Resulullah (SAV) bir hurma istedi, ağzında çiğneyerek ezdikten sonra, tükrüğünden çocuğun ağzına bıraktı. Abdullah`ın midesine ilk inen şey Resulullah (SAV)`ın mübarek tükrükleri idi. Sonra (yumuşattığı o) hurma ile çocuğun damağını oğdu, hakkında bereketle dua etti ve Abdullah ismini verdi. Müslüman aileden ilk doğan çocuk bu idi. (Medine`de bütün Müslümanlar) onun doğumuna çok sevindiler. Çünkü “Yahudiler size sihir yaptılar, asla doğum yapamayacaksınız” diye bir şayia çıkarılmıştı.”

Hadisler Ve Ayetlerle Hurma Nasıl Anlatılıyor?

[Kütüb-ü Sitte-122]

6- Ebu Hüreyre (R.A.): Halk “Mantar toprağın çiçek hastalığıdır” demiştir. Resulullah (SAV) şöyle söylediler:
“Mantar (Allah’ın Beni İsrail’ i inam  ettiği  (nimetlendirdiği) kudret helvası denen) menn’dendir. ( bağışlamadandır.) Suyu göz için şifadır, Acve (denen hurma cinsi) cennettendir ve zehire karşı şifadır.” Ebu Hüreyre ilave eder: “Ben üç veya beş veya yedi mantar aldım, onları sıkıp suyunu bir şişeye koydum. Gözü hasta olan bir cariyeme tatbik ettim. İyileşti.

[Kütüb-ü Sitte-3990]

7- Ebû Hüreyre’nin Şöyle dediği rivâyet olunmuştur: Bir kere Nebî salla’llahu aleyhi ve sellem Ashâb’ı arasında hurma taksîm etti. Herkese yedişer hurma verdi. Bana da yedi hurma verdi. Bunun birisi ağacında kemâle ermeden kurumuş koruk hurma idi. Fakat bu hurmaların içinde, bana ondan sevimlisi yoktu. Çiğnerken o, (sakız gibi dayanır) ağzımda çabuk erimezdi.

[Buhari]

8- Sa’d b. Ebî Vakkâs, Resûlullah salla’llahu aleyhi ve sellem’in: “Her kim her gün sabahları aç karnına yedi tane (Medîne’nin) Acve hurmasından yerse, o gün içinde o kimseye ne sem, ne sihir zarar vermez” buyurduğu rivâyet olunmuştur.

[Buhari]

9- Âişe (r.anha)’dan rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “(Temel gıda maddelerimizden olan) Hurma bir evde bulunmazsa o evin halkı aç sayılır.”

[Ebû Dâvûd, Etıme: 41; İbn Mâce: Etıme: 38]

Hadisler Ve Ayetlerle Hurma Nasıl Anlatılıyor?

10-Âişe (r.anha)’dan rivâyete göre: “Peygamber (s.a.v.) yaş hurma ile karpuzu birlikte yerdi.”

[Ebû Dâvûd, Et’ıme: 44]

Ayetlerde Hurma

1- İnsan, yediğine bir baksın! Şöyle ki: Yağmurlar yağdırdık. Sonra toprağı göz göz yardık da oradan ekinler, üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. (Bütün bunlar) sizi ve hayvanlarınızı yararlandırmak içindir.

[Abese Suresi – 24/32]

2- Doğum sancısı onu bir hurma ağacına (dayanmaya) sevketti. «Keşke, dedi, bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim!»

[Meryem Suresi-23 ]

Hadisler Ve Ayetlerle Hurma Nasıl Anlatılıyor?

3 – “Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün.”

[Meryem Suresi-25 ]

4- Biz, yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar fışkırttık.

[Yasin Suresi -34]

5- O, gökten su indirendir. İşte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de kendisinde üstüste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşillik; hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar; üzüm bağları; bir kısmı birbirine benzeyen, bir kısmı da benzemeyen zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın! Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır.

[En’âm Suresi-99]

6- O, gökten su indirendir. İşte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de kendisinde üstüste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşillik; hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar; üzüm bağları; bir kısmı birbirine benzeyen, bir kısmı da benzemeyen zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın! Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır.

[En’âm Suresi-99]

7- Çardaklı ve çardaksız (üzüm) bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan O’dur. Herbiri meyve verdiği zaman meyvesinden yeyin. Devşirilip toplandığı gün de hakkını (zekât ve sadakasını) verin, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.

[En’âm Suresi-141]

Hadisler Ve Ayetlerle Hurma Nasıl Anlatılıyor?

8- Böylece onun (yağmurun) sayesinde sizin yararınıza hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Bunlarda sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz.

[Mü’minun Suresi- 19]

9- Allah onu, ardarda yedi gece, sekiz gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki (eğer orada olsaydın), o kavmi, içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün.

[Hâkka Suresi-7]

Hadisler Ve Ayetlerle Hurma Nasıl Anlatılıyor?

10- Sizden biriniz arzu eder mi ki, hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, arasından sular akan ve kendisi için orada her çeşit meyveden (bir miktar) bulunan bir bahçesi olsun da, bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken kendisine ihtiyarlık gelip çatsın, bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül etsin! (Elbette bunu kimse arzu etmez.) İşte düşünüp anlayasınız diye Allah size âyetleri açıklar.

[Bakara suresi 266]

11- Siz burada, bahçelerin, pınarların içinde; ekinlerin, salkımları sarkmış hurmalıkların arasında güven içinde bırakılacak mısınız (sanırsınız)?

[Şuara (146-148) ]

12-  Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Ve o su ile ölü toprağa can verdik. İşte hayata yeniden çıkış da böyledir.

[Kaf suresi 10. ayet ]

13- O rüzgâr, insanları, sökülmüş hurma kütükleri gibi yere seriyordu.

[Kamer suresi 20. ayet]

14- Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır

[Rahmân suresi 11. ayet]

15- İkisinde de her türlü meyveler, hurma ve nar vardır.

[Rahmân suresi 68. ayet]

16- Allah onu, ardarda yedi gece, sekiz gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki (eğer orada olsaydın), o kavmi, içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün.

[Hâkka suresi 7. ayet]

İlginizi çekebilecek diğer konular:

Hangi Durumlarda Oruç Tutulmayabilir

Dua İle İlgili Hadisler: Geri Çevrilmeyen Dua

10 Muharrem: Aşure Günü Nedir? Aşure Gününde Olan Olaylar?

Cennetteki Reyyan Kapısından Kimler Girecek

Yayınlanma tarihi: 3 Nisan 2020 – Güncelleme tarihi: 28 Mart 2023

 

“Hadislerde Ve Ayetlerde Hurma Nasıl Anlatılıyor?” üzerine 6 yorum

  1. Hurma Allah’ın bize verdiği şifa kaynağı bir nimet yazınızda çok güzel açıklamışsınız iyi çalışmalar

    Yanıtla
  2. Çok güzel ve detaylı bir araştırma elinize yüreğinize gücünüze sağlık . Bu kadar güzel anlatılabilir. Ha bu arada güzel hurma resimlerinizden sonra da hurma yememek hiç mümkün değil . Herkese şifa dileğiyle.

    Yanıtla

Yorum yapın