Oruçla İlgili Hadisler: Oruç, Ateşe Karşı Koruyucu Kalkandır

 

Oruçla İlgili Hadisler

İnanarak Oruç Tutmanın Karşılığı Nedir? Oruçla ilgili seçtiğimiz hadisler:

1-Cabir(r.a)dan:

“Rasulullah(s.a.v) Mekke’nin fethedildiği senenin Ramazan ayında yola çıktı “Kürraül Ğamim” denilen mahalleye varıncaya kadar oruç tuttu. Beraberinde bulunanlar da oruçluydular. Sonra bir tas su istedi ve herkesin göreceği şekilde tası havaya kaldırarak içti. Sonra Rasulullah’a “Siz orucu bozduğunuz halde birtakım kimseler henüz oruç tutuyorlar.” dendi. Rasulullah :“Onlar asidirler, onlar asidirler” buyurdu.
[Müslim, Tirmizi]

2- Hz. Enes (r.a) dan:

Biz Peygamber (s.a.v) le beraber bir seferde idik. Bir kısmımız oruçluydu. Bir kısmımız da oruç tutmuyordu. Sıcak bir günde bir yerde konakladık. Abası olanlar, daha çok gölgeleniyorlardı. Bir kısmımız da güneşten elimizle korunuyorduk. Oruç tutanlar yere düştüler, oruç tutmayanlar ise kalkıp çadırları kurdular ve kervanı suladılar. Bunun üzerine Rasulullah(s.a.v) ″Oruç tutmayanlar mükâfat elde ettiler.″buyurdu.
[Buhari, Müslim, Nesei]

3- Cabir (r.a) dan:

“Rasulullah(s.a.v) bir seferde idi. Halkın bir adamın başında toplanıp üzerine gölge yaptıklarını görünce, “ona ne oldu?” diye sordu oruçlu bir adamdır dediler. Bunun üzerine RasulullahSeferde  oruç tutmak, birr’in (iyi müslüman olmanın) ve ihsandan değildir.” buyurdu.
[Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesei, İmam Malik]

4- Amr b. Ümeyye Damri (r.a) dan:

“Bir seferden Rasulullah (s.a.v) in huzuruna çıktım. Rasulullah buyurdu ki: “ Ey Ebâ Ümeyye, sabah kahvaltısını bekle.” Ben, “Ey Allah’ın Resûlü oruçluyum” dedim. Rasulullah, “Öyleyse sana misafirin durumu bildireyim” dedi. “ Allahü Taâla misafirlerden, orucun tamamını, namazın yarısını kaldırmıştır.
[Nesei]

5- Enes b. Malik’den:

Rasulullah (s.a.v) buyurdu ki: Allahü Taâla misafirin üzerinden, namazın bir bölümünü kaldırdı. Onlara orucu bozmak hususunda, çocuklarının telef olmalarından korktukları zaman, emzikli ve hamile kadınlara da ruhsat verdi.
[Malik, Şeyhayn, Ebû Dâvud, Tirmizi ve Nesei]

6- Hz. Aişe (r.a) dan:

“Çok oruç tutmakla tanınan (başka bir rivayete göre oruç tutmaya dayanıklı bir kimse olan) Hamza b. Amr Eslemî bir defasında Peygamberimize (salât ve selâm üzerine olsun) yolculuk sırasında oruç tutulup tutulmayacağını sordu. Peygamberimiz kendisine; “İstersen tut istersen tutma‘ diye cevap verdi.”
[Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesei, Malik]

7- Enes (r.a) dan:

Bir defasında Peygamberimiz ile birlikte (yolculukta) idik. Kimimiz oruçlu,kimimiz ise oruçsuzduk. Ne oruçlular oruçsuzları ayıplıyor ve ne de oruçsuzlar oruçluları ayıplıyordu.”
[Buhari, Müslim, Ebu Davud, Malik]

8- Ebu Derda (r.a) dan:

Bir defasında Ramazan ayının çok sıcak bir günü Peygamberimiz ile birlikte yolculuğa çıkmıştık. Öyle sıcak var ki, her birimiz sıcaktan korunmak için elini başına kapatıyordu. Aramızda Peygamberimiz ile Abdullah b. Revaha’dan başka hiç oruçlu yoktu.”
[Buhari, Müslim, Ebu Davud]

9- Muhammed b. Kaab (r.a)dan:

“Bir Ramazan ayında Enes b. Malik’i ziyaret etmeye gitmiştim. Bir yolculuğa çıkmak üzereydi. Binek hayvanı hazırlanmış, kendisi de yolculuk kıyafetini giymişti. Bu sırada yemek getirdi ve yedi. Kendisine; “Bu yaptığın sünnet midir?” diye sordum. Bana; “Evet’ cevabını verdi, arkasından binek hayvanının sırtına atladı.”
[Tirmizi]

10- Ubeydullah b. Cübeyr’den :

Ben Rasulullah(s.a.v) in sahabelerinden Ebu Basra El-Gıfarî (r.a)ile beraber bir ramazan, Füstat’tan gemiye binmiştim. Çağırdı ve kahvaltısını getirildi. Bana “Yaklaş” dedi. Ben, “Evleri görmüyor musun?” dedim. O, “Sen Rasulullah’ın sünnetinden kaçmak mı istiyorsun?” dedi. Bunun üzerine o yedi, ben de yedim.
[Ebu Davud]

11- Mansur-ı Kelbî’den:

Dihye b. Halife (r.a) Dimeşk’den çıkarak Ramazan ayında, üç millik mesafede bulunan Fustat’ın Akabe Köyü’ne gitmişti. Yolculuk dolayısıyla orucunu bozmuştu. Onunla beraber bulunan kimselerden pek çoğu da oruçlarını bozdular. Diğer bir kısmı ise oruçlarını bozmayı hoş karşılamadılar. Köylerine dönünce Dıhye dedi ki: “Vallahi ben bugün, tahmin etmediğim bir şey gördüm. Bir grup Rasulullah’ın ve eshabının hidayetinden yüz çevirdiler. Ey Allah’ım! Benim ruhumu kabzet ve huzuruna götür.”
[Ebû Davud]

Cennetteki Reyyan Kapısından Kimler Girecek

12- Ebu Hureyre’den:

Nebî salla’llahu aleyhi ve sellem ‘in şöyle buyurmuştur: Cennet’te “Reyyân” denilen bir kapı vardır. Bu kapıdan kıyâmet gününde (Cennet’e) yalnız oruçlular girerler; onlardan başka hiç bir kimse giremez (Kıyâmet gününde): oruçlular nerede? diye i’lân edilir. Oruçlular kalkıp girerler. Bunlardan başka hiç bir kimse buradan giremez. Oruçlular girdikten sonra da kapı kapanır, artık kimse giremez.

[Buhari]

13- Ebû Hürerye radiya’llahu anh’dan

Resûlullah salla’llahu aleyhi ve sellem ‘in: “Ramazan girdiğinde Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları da kapanır, bütün şeytanlar da zincire vurulurlar” buyurdu.

[Buhari]

Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Ramazan ayının ilk gecesi girince şeytanlar ve cinlerin şerli olanları zincire vurulur, Cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. Cennetin kapıları açılır hiçbiri kapanmaz ve bir seslenen şöyle haykırır: “Ey hayır isteyen, ibadet ve kulluğa gel, Ey şer dileyen günahlarından vazgeç Allah’ın ateşten koruduğu kimseler vardır ve Ramazan boyunca bu iş her gece yapılır.

Oruçlu Olan Dilini Korumalıdır.  

14- Ebû Hürerye radiya’llahu anh’dan

ResûlüIIah (Sallailahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurudular : «Allah (Azze ve Celi) Adem oğlunun her ameli kendinindir. Yalnız oruç müstesna. Çünkü o benimdir, onun mükâfaatını verecek olan da be­nim, buyurmuştur. Oruç bir kalkandır. Birinizin oruç tuttuğu bir gün olursa, o gün kötü söz söylemesin ve gürültü çıkarmasın. Şayet kendisine birisi söğer yahut kavga ederse :

— Ben oruçlu bir kimseyim, deyiversin. Muhammedin nefsi yed-i kud­retinde olan Allah’a yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu kıyamet günü Allah indinde misk kokusundan daha güzel olacaktır. Oruçlu için sevine­ceği iki ferah vardır.

İftar ettiği vakit iftarına sevinir, bir de Rabbine kavuştuğu vakit oru­cuna sevinir

[Sahihi Muslim]

Cennetteki Müttakîler Nasıldırlar?

15- Ebû Hüreyre (r.a.)’den:

Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Her kim gerçekten inanarak ve sevâbını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutar gecesini de ibadetle geçirirse geçmiş günahları affedilir. Her kim de inanarak ve sevâbını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendirirse geçmiş günahları bağışlanır.”

[Buhârî, Terâvîh: 1; Müslim, Sıyam: 40]

16- Ebû Hüreyre (r.a.)’den:

Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:Bir kimse yalan söylemeyi ve yalanla iş görmeyi bırakmazsa, o kimsenin yemesini içmesini terk etmesine Allah’ın ihtiyacı yoktur.”

[Müslim, Sıyam: 29; İbn Mâce, Sıyam: 21]

17- Ebû Hüreyre (r.a.)’den:

“Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar.

[Kütüb-i sitte, Tirmizi, Cihâd 3, (1624).]

18- Ebû Hüreyre (r.a.)’den: 

Resulullah (aleyhissalâtu vesselam) buyurdular ki:Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz.

[Kütüb-i sitte,Tirmizi, Savm 82, (807); İbnu Mâce, Sıyâm 45, (1746).]

19- Hz. Enes (radıyallahu anh) ‘dan:

Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm): “Ramazandan sonra hangi oruç efdaldir?” diye sorulmuştu, şu cevabı verdi:

Ramazanı ta’zim için Şa’bân!” Tekrar soruldu:

“Hangi sadaka efdaldir?”

Ramazanda verilen!” cevabını verdi.”

[Kütüb-i sitte,Tirmizi, Zekat 28, (663).]

20- Ebu Ümâme (radıyallahu anh) anlatıyor: “Ey Allah’ın Resülü dedim, bana öyle bir amel emret ki (yaptığım takdirde) Allah beni mükâfaatlandırsın.”

“Sana dedi, orucu tavsiye ederim, zira onun bir eşi yoktur.”

Nesâi, Sıyam 43, (4, 165).

Bu konuları okudun mu?

Hangi Durumlarda Oruç Tutulmayabilir

Hadislerde Ve Ayetlerde Hurma Nasıl Anlatılıyor?

Cennetteki Reyyan Kapısından Kimler Girecek

Dua İle İlgili Hadisler: Geri Çevrilmeyen Dua

Takva Nedir ? Takva Ehli Kimlerdir ?

İbadetin Anlam Ve Önemi

Zekat Nedir? Zekatı Kimler Verir? Zekat Kimlere Farzdır?

İnfak’ın Önemi Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Rızıkta Eşit Paylaşım İçin Ne Yapmak Gerekir

Rızkı Veren O’dur – Hesapsız Rızık Kimedir?

Kur’anın Meydan Okuması- Haydi Benzeri Bir Sure Getirin

“Oruçla İlgili Hadisler: Oruç, Ateşe Karşı Koruyucu Kalkandır” üzerine 2 yorum

Yorum yapın