Teravih Nedir? Ramazan Gecelerinde Teravih Namazı Kılmak

Teravih Nedir? Ramazan Gecelerinde Teravih Namazı Kılmak

Teravih Namazı Nedir?

Ramazan gecelerinde kalabalık cemaatler halinde büyük bir coşku ile kılınan terâvih namazı, aslında teheccüd gibi bir gece namazıdır (kıyâmü’l-leyl). Teravih namazına Ramazan Namazı da denilmektedir.

Teravih Namazının Önemi

Ramazan gecelerinde kılınan bu namazın, dini bir görev olduğuna inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek kılınması halinde, geçmiş günahların bağışlanmasına vesile olacağı müjdesi verilmektedir.

Ramazan gecelerini sevabını Allah Teâlâ’nın vereceğine inanarak ve Allah rızâsı için terâvih kılarak değerlendirmek, geçmiş günahların bağışlanması gibi çok büyük bir bahtiyarlığa vesile olmaktadır. Bu büyük bir müjdedir.

Teravih namazı, ramazan gecelerinde yatsı namazından sonra kılınır. Hz. Peygamber birkaç gece cemaatle kıldırdıktan sonra, cemaatle edâ edilmesi farz kılınır da müslümanlar onu yerine getirmekte güçlük çekerler endişesiyle, cemaatle kıldırmayı terketmiş ve ashâbına evlerinde kılmalarını tavsiye etmiştir.

Teravih namazını 20 rekat olarak cemaatle ilk kıldıran Hz. Ömer (r.a)’dir.

Teravih namazı, Hz. Ömer’in halifeliği zamanında onun emri ile mescidde cemaatle 20 rek’at olarak kılınmaya başlanmıştır. O günden bu yana da cemaatle kılınmaktadır. Bizzat Hz. Ömer’in ifadesiyle gerçekten “Terâvihin cemaatle kılınması her yönüyle çok güzel bir âdet olmuştur.”

Teravih namazının sekiz rek’at olarak kılındığına dair sahih rivayetler vardır. Bu sebeple terâvihin sekiz rek’atı sünnet-i râtibe yani “farz namazlarla birlikte kılınan sünnetler” hükmündedir. İbn Abbas rivayetinin zayıf olması sebebiyle 20 rek’at olarak kılınması müstehap kabul edilmiştir. Ancak Hz. Ömer zamanından beri sahâbîlerin uygulamasının da bu yönde olması sebebiyle 20 rek’at olarak kılınmıştır.

“Ramazanın şeref ve faziletine inanarak ve Allah Teâlâ’nın hoşnutluğunu dileyerek“ kılınacak terâvih namazını bir an önce bitirmek için gereksiz bir acelecilik göstermek asla doğru değildir.

Hiçbir din görevlisi teravih namazını çabucak kıldırmak suretiyle kendisine “ekspres imam” veya “jet imam” dedirtmemelidir. Bu sebeple cemaati yormadan ve bıktırmadan mutedil bir şekilde en fazla dört rek’atta bir selâm vermek suretiyle kıldırmak münâsip olur.

Teravih namazını Kur’an ile hatmetmek sünnettir. Bazı camilerde hatim ile teravih namazı kılınmaktadır. Her ne kadar bu cemaate ağır gelse de hatimle kıldırılıp bu sünnet terkedilmemelidir.

Terâvihi hatim ile kıldıracak imamlar, buna alışık olmayanları güç durumda bırakmamak için daha önceden durumu camilerin uygun bir yerinde ilân etmelidirler.

Teravih namazı yatsının vakti içinde kılınır. Kılınamayan teravih namazının kazası da yoktur.

Teravih Namazı İle İlgili Hadisi Şerif…

Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) ‘nin anlattığına göre: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) onları, kesin bir emirde bulunmaksızın ramazan gecelerini ihyaya teşvik ederdi. (Bu maksadla) derdi ki: “Kim ramazan gecesini, sevabına inanarak ve bunu elde etmek niyetiyle namazla ihya ederse geçmiş günahları affedilir.

Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) -bu tavsiyesi herhangi bir değişikliğe uğramadan- vefat etti. Bu durum (terâvihin ferden kılınması) Hz. Ebu Bekir’in hilafeti zamanında böylece devam etti, Hz. Ömer’in hilâfetinin başında da böyle devam etti.”

Bir rivayette şöyle gelmiştir:“Kadir gecesinin, kim sevabına inanıp onu kazanmak ümidiyle ihya ederse geçmiş günahları affedilir.

Buharî Terâvih 1, Müslim, Müsâfirîn174 (759); Ebu Dâvud, Salât 318, (1371); Tirmizî, Savm 83, (808) ; Nesâî, Siyam 39, (4,154,155) ; Muvatta, Salât fi Ramazan 2, (1,119).

Hz. Aişe (radıyallahu anhâ) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) Ramazan ayında, diğer aylarda görülmeyen bir gayrete girerdi. Ramazanın son on gününde ise çok daha şiddetli bir gayrete geçerdi. Son on günde. geceyi ihya eder, ailesini de (gecenin ihyası için) uyandırırdı, izârını da bağlardı.”

Buharî, Fadlu Leyleti’l-Kadir 5, Müslim, î’tikâf 8, (1175); Ebu Dâvud, Salât 318; (1376); Tirmizî, Savm 73, (796) ; Nesâî, Kıyâmu ‘ 1-leyl 17, (3, 218).

Kaynaklar: Riyazu’s-Salihin , İslam Dini Ve İlmihali – İsmail Kaya, Kütüb-i Sitte

Bu konuları okudun mu?

Ruhi ve Ahlaki Eğitim Nasıl Olur?

Oruç Ayeti: Her Ümmete Ve Bize De Farz Kılınan Orucun Önemi

Oruç Mucizesi

Oruçla İlgili Hadisler: Oruç, Ateşe Karşı Koruyucu Kalkandır

Hangi Durumlarda Oruç Tutulmayabilir

Hadislerde Ve Ayetlerde Hurma Nasıl Anlatılıyor?

Takva Nedir ? Takva Ehli Kimlerdir ?

İbadetin Anlam Ve Önemi

Cennetteki Reyyan Kapısından Kimler Girecek

“Teravih Nedir? Ramazan Gecelerinde Teravih Namazı Kılmak” üzerine 2 yorum

  1. Teravih namazı için detaylı ve güzel bir anlatım. Sevabına nail olmak dileğiyle ramazan ayınız bereketli sıhhatli ve kazançlı olsun inşallah.

    Cevapla

Yorum yapın