Kur’anın Meydan Okuması- Haydi Benzeri Bir Sure Getirin

Kur’anın Benzeri yapılabilir mi? Kur’an taklit edilebilir mi? Kur’an dan şüphe mi ediyorsunuz? Kur’an benzerini kesin olarak yapamayacaksı­nız ayeti nerede? Bakara Suresi 21, 22, 23, 24. Ayetlerin Meali’ndeki Meydan Okuma…

Kur'anın Meydan Okuması- Haydi Benzeri Bir Sure Getirin

Bismillâhirrahmânirrahîm

21 – Ey insanlar sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki sakınasınız.
22- O, sizin için yeryüzünü bir döşek gök yüzünü bir bina kıldı. Ve gökten yağmur indirerek bununla sizin için çeşitli ürünlerden rızık çıkardı. Öyleyse bile bile Allah’a eşler koşmayın.
23- Eğer kulumuza indirdiğimiz Kur’an’dan şüphede iseniz, bu durumda siz de bunun benzeri bir sure getirin. Ve eğer doğru sözlüyseniz, Allah’tan başka şahitlerinizi ça­ğırın.
24- Ama yapamazsanız -ki kesin olarak yapamayacaksı­nız; bu durumda kafirler için hazırlanmış ve yakıtı insanlar ile taşlar olan ateşten sakının.

“Kur’anın Benzerinin Getirilememesi”

Bakara Suresi 21, 22, 23, 24. Ayetlerin Tefsiri

Bu ayetlerde:

1) Tüm insanlara bir çağrı yöneltiliyor: “Tek ve ortaksız Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin” diye.
Çünkü ibadet edilmeye layık tek ilah O’dur. Böyle yaparlarsa, O’nun azabından sakınmış ve O’nun rızasını haketmiş olurlar. Çünkü hem onları, hem de onun öncekileri yaratan O’dur. Yeryüzünü onlar için, üzerinde yaşamaya ve ikamete elverişli biçimde bir döşek gibi yapan O’dur. Üzerinde de göğü bir bina gibi yaratmıştır. Gökten bir su indirerek onunla çeşitli ürünler yeşertmiştir ki, hayatlar bunlara bağlıdır.

2) Allah’la birlikte başka tanrılar edinip bunları Allah’a eş koşmaları yasaklanmıştır. Özellikle de en yüce ilah olduğunu ve bu tür ortak koşmalardan tenzih edilmesi gerekti­ğini biliyorlarsa.

3)Şayet, Allah’ın peygamberine indirdiği kitaptan ve peygamberin Allah ile ileti­şim halinde olduğundan şüphe ediyorlarsa, bunun gibi bir sûre getirmelidirler ve bunun için diledikleri ortakların ve yardımcıların desteğine başvurabilirlerşeklinde bir mey­dan okuma yer alıyor.

4) Ardından, yüce Allah’ın kafirler için hazırladığı ateşten sakınmaları isteniyor. Bu ateşin yakıtı taş ve insan olacaktır. Bundan korunmanın yolu da iman ve ilahi mesajı tasdiktir. Şayet yukarıdaki meydan okumaya bir cevap vermekten aciz olurlarsa, bu on­ların hiç bir zaman bunu yapamayacaklarının bir kanıtı olarak değerlendirilir.

Hemen farkedildiği gibi, ayetler önceki bölüm üzerine yapılmış bir değerlendirme niteliğindedir.

Şöyle ki; Hz. Muhammed’in sunduğu hak mesaj karşısında belirginleşen üç ayrı insan tipinden söz eden ayetlerin ardından şimdi incelemekte olduğumuz ayet­lerde, genel ve mutlak bir ifadeyle bu üç grup insanın tümüne birden inanma ve boyun eğme çağrısı yapılıyor. Çağrının etkisini kalıcı kılmak için, evrensel fenomenlerde so­mutlaşan ilahi kudretin sahneleri, bu bağlamda insanlar için büyük menfaatlerle sonuç­lanan doğal hadiseler gözler önüne seriliyor.

Bu olayların insanların hayatını kolaylaş­tırdıkları dile getiriliyor. Hiç kuşkusuz, bütün bunları insanlara bahşeden yüce Allah, ibadete layık tek ve ortaksız ilahtır. Bu arada inkar ve inadı sürdürenler de uyarıyorlar.

Mekke inişli ayetlerde göklerin ve yerin yaratılışından göğün bina edilişinden, yerin bir döşek gibi yayılışından defalarca söz edildi. Biz de her fırsatta geniş açıklamalarda bulunduk. Bu yüzden burada bir kez daha değerlendirmelerimizi sunmayı yararlı gör­müyoruz. Bu ve benzeri ayetlerin hedefi, dinleyicilerin dikkatini yüce Allah’ın göklerde ve yerdeki kudretinin somut sahnelerine ve insanlar için içerdikleri olağanüstü değerde menfaatlere çekmektir.

Kur’an’ın benzerini getirmeye ilişkin meydan okumalar, Mekke inişli surelerde sık sık yinelenen bir husustur. Bununla ikinci kezdir, insanların böyle bir şeyi gerçekleştire­meyecekleri vurgulanıyor (Diğeri İsra 88. ayettir).

Ama arada bir fark vardır. İsra sure­sinin  ilgili ayetinde insanların Kur’an’ın bir benzerini meydana getiremeyecekleri ifade edilirken, şu anda incelemekte olduğumuz ayette ise onun benzeri bir sureyi meydana getiremeyecekleri ifade ediliyor.

Kur’anın Meydan Okuması

Medine döneminin başlarında bütün insanlara bu şekilde meydan okunması, hem de kesin bir ifadeyle insanların Kur’an’ın bir benzerini meydana getirmekten aciz olduklarının vurgulanması, bu bakımdan Peygamberimizin  sunduğu mesajın doğruluğuna, Kur’an’ın ilahi vahyin bir ürünü ve ondan kaynaklandığına ilişkin tam güven ve sarsıl­maz bir bilinç aşılamaktadır. Bunun yanında Peygamberimizin kendine duyduğu güveni de yansıtmaktadır.

Et-Tefsirü’l Hadis

Yayınlanma tarihi: 9 Tem 2019-güncellenme tarihi: 02-04-2021

“Kur’anın Meydan Okuması- Haydi Benzeri Bir Sure Getirin” üzerine 3 yorum

  1. Kuranı okudukça ve anlamlarına bakıp bunu düşünüp yorumladıkca bu meydan okumaya daha çok şahit oluyorsunuz. Bu hak kitabın Hak’dan olduğunun kanıtı zaten kendisinde apaçık belli. Her okuyuşta ve her anlamlarına bakışta bu mucizeyi zaten inananın ve inanmayanın da hissetmemesi mümkün değil.

    Cevapla

Yorum yapın