Bin Aydan Daha Hayırlı Gecede Günahların Bağışlanması

Bin Aydan Daha Hayırlı Gecede Günahların Bağışlanması

Kadir Gecesi ve günahların bağışlanması…

1- “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) onları, kesin bir emirde bulunmaksızın ramazan gecelerini ihyaya teşvik ederdi. (Bu maksadla) derdi ki: “Kim ramazan gecesini, sevabına inanarak ve bunu elde etmek niyetiyle namazla ihya ederse geçmiş günahları affedilir.

–  Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) -bu tavsiyesi herhangi bir değişikliğe uğramadan- vefat etti. Bu durum (terâvihin ferden kılınması) Hz. Ebu Bekir’in hilafeti zamanında böylece devam etti, Hz. Ömer’in hilâfetinin başında da böyle devam etti.”

–  Bir rivayette şöyle gelmiştir:” Kadir gecesinin, kim sevabına inanıp onu kazanmak ümüdiyle ihya ederse geçmiş günahları affedilir.”

Buharî Terâvih 1, Müslim, Müsâfirîn174 (759); Ebu Dâvud, Salât 318, (1371); Tirmizî, Savm 83, (808) ; Nesâî, Siyam 39, (4,154,155) ; Muvatta, Salât fi Ramazan 2, (1,119).

2- Aişe (r.anha)’nın haber verdiğine göre, Rasûlullah (s.a.v) bir gece yarısı namaz kılmak için mescide çıktı ve cemaate namaz kıldırdı. (Bu hadis biraz uzuncadır) ve bu hadiste şöyle denilir. Aişe diyor ki:

– Rasûlullah (s.a.v) Ramazan gecelerini değerlendirmeye zorlamaksızın teşvik eder ve şöyle buyururdu: “Kim, kadir gecesini Allah’a inanarak ve mükafatını da Allah’tan bekleyerek değerlendirirse geçmiş günahları bağışlanır.” Rasûlullah (s.a.v) vefat edinceye kadar bu böylece devam edip gitti.

(Tirmizî, Savm: 1; Dârimi, Savm: 54)

Said b. Müseyyeb (r.a)’ten rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

3   “Kim iman ederek ve mükafatını da Allah’tan bekleyerek Ramazan ayını değerlendirirse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

(Tirmizî, Savm: 1; Dârimi, Savm: 54)

Bismillâhirrahmânirrahîm

1- Biz Kur’ân’ı kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
3- Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.
4- Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner.
5- O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.
Kadr Suresi 1- 5 (Kadir Suresi )

Kadir Suresi Tefsiri:

1- Biz Kur’ân’ı kadir gecesinde indirdik.

2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3- Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.

Bu olayı anlatan Kur’an ayetleri nerede ise pırıl pırıl parlamakta ve çevreye saçmaktadır. Daha doğrusu bu ayetler, insanın içine işleyen, parlak, sevecen ve sakin bir ışık seli yaymaktadır. Bu ışık yüce Allah’ın Kuran’ındaki ışığıdır.

“Biz Kur’an’ı kadir gecesinde indirdik:’

Bütün kadir gecesi boyu yeryüzü ile yücelerin yücesi arasında mekik dokuyan meleklerin ve Cebrail’in ışıklarıdır.

4- Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner.

Ve yine Kur’an ayetlerinin yaydığı ışık, onların vahyin nuruna, meleklerin nuruna ahenkli olarak sunmuş olduğu tanyerinin nurudur. Varlık alemine ve varlık aleminde geziden ruhlara yayılan esenlik merheminin nurudur.

5- O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

Bu surede sözü edilen gece Duhan suresinde anılan gecedir. Orada yüce Allah şöyle buyurur:

“Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz insanları uyarmaktayız. Her hikmetli iş o mübarek gecede ayırd edilir; katımızdan bir buyrukla verilen her emir. Çünkü biz elçi göndericiyiz. Peygamberleri bir kitapla gönderişimiz rahmettir. Allah işitendir, bilendir.” (Duhan 3-6)

Bakara suresinde de geçtiği üzere bu gecenin Ramazan gecelerinden birisi olduğu bilinmektedir. Nitekim yüce Allah Bakara suresinde bundan şöyle söz eder:

“Ramazan ayı ki o ayda Kur’an insanlara yol gösterici, doğru yola iletici, eğri ile doğruyu birbirinden ayırd edici olarak indirildi.” (Bakara 185)

Yani insanlara iletsin diye Kur’an’ın Hz. Peygamberin kalbine indirilmeye başladığı gecedir. Tarihçi ibn İshak’ın rivayetine göre, Alak suresinin giriş kısmı olan ilk vahiy, Ramazan ayında Resulallah Hira nur dağında ibadet ederken inmeye başlamıştır.

Bu gecenin hangi gece olduğu hakkında kitaplarda birçok haber yer Alır. Bunların bir kısmı bu gecenin Ramazanın yirmi yedinci gecesi olduğunu, bazıları yirmi birinci, bazıları da Ramazanın son on gecesinden birisi olduğunu belirtir. Diğer bir kısmı da tüm Ramazandan herhangi bir gecedir der. En sağlam habere göre hangi ihtimal geçerli olursa olsun bu gece Ramazan gecelerinden birisidir.

Kaynak : Fizilal’il Kur’an

Aşağıdaki konularda ilgini çekebilri:

Teravih Nedir? Ramazan Gecelerinde Teravih Namazı Kılmak

Dua İle İlgili Hadisler: Geri Çevrilmeyen Dua

Yayınlanma tarihi: 19 May 2020-GÜncellenme tarihi: 18-04-2023

“Bin Aydan Daha Hayırlı Gecede Günahların Bağışlanması” üzerine 2 yorum

  1. İndiği ayı bin aydan daha hayırlı yapan Kuran insan kalbine inip ayetleri uygulamaya geçildiğinde insanda meydana getireceği dünyevi ve uhrevi hayırlarını akıllar tasavvur edebilemez . Onun hayrının idrak edemiyeceğiz derecede büyüklüğünü Kuranı indiren ve bizi onunla amel etmek için yaradan Allah (cc) bilir. Rabbim hepimizin yolunu Kuran nuruyla aydnlatsın .

    Cevapla

Yorum yapın