Allah O’na Lanet Etti

Nisa Suresi 118.  ve 119. Ayetin Meali Ve Tefsiri

Nisa Suresi 118.  ve 119. Ayetin Meali Ve Tefsiri

Bismillâhirrahmânirrahîm

118- Allah, onu lanetlemiştir. O da (şöyle) dedi: “Andolsun, kullarından ‘miktarları tesbit edilmiş bir grubu’ (kendime uşak) edineceğim.
119- Onları -ne olursa olsun- şaşırtıp-saptıracağım, en olmadık kuruntulara düşüreceğim ve onlara kesin olarak davarların kulaklarını kesmelerini emredeceğim ve Allah’ın yarattıklarını değiştirmelerini emredeceğim.” Kim Allah’ı bırakıp da şeytanı dost (veli) edinirse, kuşkusuz o, apaçık bir hüsrana uğramıştır.
Nisa Suresi 118 – 119

Nisa Suresi 118.  ve 119. Ayetin Tefsiri…

118- Allah onu la’netlemişti. yani rahmetinden uzaklaştırmıştı. Bunun üzerine şeytan: “Kendilerinin yü­zünden beni uzaklaştırdığın kullarından mutlaka belli bir pay alacağım. Yani kâfir ve âsî olan kullarını bana itaate çağıracağım.” diye yemin etti.

Müslim’in  Sahihinde şöyle bir   hadis vardır:  “Allah kıyamet gününde Âdem’e der ki: Cehennem’in payını gönder. Âdem (a.s.): “Cehennemin payı nedir? diye sorar. Allah: Her binden 999 udur” buyurur. Müslim, iman, 379

119- Onları hidâyet yolundan mutlaka çevireceğim. Onlara yalancı kuruntular vadedeceğim, onların kalplerine tûl-i emeli ata­cağım, onlara haşir-neşir ve nisabın olmadığı kuruntusunu vereceğim.Onlara, hayvanların kulaklarını kesmeyi emredece­ğim ve kesecekler.

Katâde burayı şöyle izah eder: Hayvanların kulaklarını yarmayı   ve bunu, Câhiliyye döneminde yaptıkları gibi Bahire ve Sâibe için alâmet kılmalarını” emrederim. Mutlaka, onlara Köleleri Ve hayvanları iğdiş etmek, dövme yaptırmak ve benzeri şeylerle, İlah’ın verdiği şekli değiştirmelerini emredeceğim ve onlar bunu kesinlikle yapacaklar.

Bir görüşe göre bundan maksat, Allah’ın dinini küfür ve iş çevirmek, haram kıldığım helal ve helal kıldığını da haram kılmaktır. Kim Allah’ın emrini bırakır da şeytanı  dost edinir ve ona itaat ederse, o dünyada da ahirette de apaçık ziyana uğramıştır. Çünkü o, ebedî cehenneme girecektir. Bundan daha büyük ziyan olur mu?

Kaynak: Safvetü’t Tefasir

Aşağıdaki konuları okudunuz mu?

Dua’nın Faziletleri ve İsterken Allah’tan İstemek

Takva Nedir ? Takva Ehli Kimlerdir ?

Kimsenin Kınamasına Aldırmazlar

İbadetin Anlam Ve Önemi

İbadur Rahman- Rahman’ın Seçilmiş Kulları Kimdir?

Cennetteki Müttakîler Nasıldırlar?

Rızkı Veren O’dur – Hesapsız Rızık Kimedir?

Dua İle İlgili Hadisler: Geri Çevrilmeyen Dua

Yatarken Şeytanın Şerrinden Korunmak İçin Okunacak Dualar

Nazar Duası: Nazara Karşı Okunacak Sureler

“Allah O’na Lanet Etti” üzerine 2 yorum

  1. Allah (cc) ın emrettiğini mi yapacağız şeytanın kandırmasına mı uyacağız yaratılan seçiminde hür. Ancak hüküm de yaradan da. Rabbim herkesi yaradan da tarafta olmak nasib eylesin.

    Yanıtla

Yorum yapın