Allah Hangi 10 Güne Yemin Etmiştir?

Allah Hangi 10 Güne Yemin Etmiştir?

Allah’ın yemin ettiği 10 gün: Allah Fecr Suresinde hangi 10 güne yemin etti?

Bismillâhirrahmânirrahîm

1, 2, 3, 4, 5. Fecre, on geceye (Haccın on gecesine,) çift’e ve tek’e, her şeyi karanlığı ile örttüğü an geceye yemin ederim ki, bunlarda akıl sahibi için elbette birer yemin vardır.

[Fecr Suresi 1-5]

Âyetlerin Tefsiri

1, 2. Bu bir yemindir. Yani gecenin karanlığını kov­duğu zaman sabah aydınlığına ve Zilhicce ayının mübarek ilk on gecesine yemin ederim. Bu günler, hac işleri ile meşgul olma günleri olduğu için, Yüce Allah bunlara yemin etti.

Tefsirciler şöyle der: Sabah vaktinde, Yüce Allah’ın, huzurunda kalp huşu içinde olduğu için Yüce Allah, sabaha; Zilhiccenin ilk on günü, yılın en faziletli günleri olduğu için de bu faziletli mübarek gecelere yemin etti.

Nitekim Sahîh-i Buhârî’de şöyle bir hadis vardır: “Hiçbir gün yoktur ki, o günlerde yapılan salih amel, Allah katında, bugünlerden (yani Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amelden) daha kıymetli olsun.” Dediler ki: “Allah yolunda cihâd da mı değil?” Rasulullah (s.a.v.): “Allah yolunda cihâd etmek de bundan daha kıymetli değildir. An­cak bir kişi canı ve malıyla cihada çıkar da bunlardan hiçbiriyle dönmezse, o hariç” buyurdu.

[Kaynak: Safvetut tefasir]

Aşağıdaki makaleleri sizin için seçtik tıklayıp okuyabilirsiniz. 

Allah O’na Lanet Etti

Dua’nın Faziletleri ve İsterken Allah’tan İstemek

Ruhi ve Ahlaki Eğitim Nasıl Olur?

Dua İle İlgili Hadisler: Geri Çevrilmeyen Dua

“Allah Hangi 10 Güne Yemin Etmiştir?” üzerine 2 yorum

  1. Bu mübarek on geceyi çok iyi değerlendirmemiz gerek. Yılda bir sefer gelen bu fırsatı inşallah hiçbirimiz kaçırmaz .

    Cevapla

Yorum yapın