Baş Ağrısı-Göz Ağrısına Karşı Okunacak Şifa Ayeti ve Duaları

Baş ağrısına, ateşi olanlara ve göz ağrısına, göz rahatsızlığında karşı okunacak dualar ve ayetler ile biiznillah şifa bulunur. Rabbim bol şifa versin.

Baş Ağrısı-Göz Ağrısına Karşı Okunacak Şifa Ayeti ve Duaları

Baş Ağrısı Ve Ateşlenmede Okunacak Dua

İbni Abbas’dan (r.a) rivayet edildiğine göre, Rasullüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bütün ağrılardan ve ateşli hastalıktan dolayı şöyle demeyi kendilerine öğretirdi:

” Bismillahi’l-kebiri, neuzü billahi’l-azimi min şerri ırkın ne’aarin ve min şerri harrin-nari”

[Büyük Allah’ın adıyla, fışkıran damarın kötülüğünden ve ateşin hararetinin şerrinden yüce Allah’a sığınırız.]

İbni Sünni – Tirmizi- İbni Mace- Ahmed Bin Hanbel

Kaynak: Peygamberimizden Dualar Ve Zikirler -İMAM-I NEVEVİ

Göz Ağrısına Ve Gözde Oluşan Hastalıklara Şifa Duaları…

Her gün sabah namazının farzı ve sünneti arasında sağ elinizle alnınızı tutarak 15 defa;

“Rabbenâ etmim lenâ nûranâ vagfir lenâ, inneke alâ kulli şey’in kadîr” (Tahrim suresi – 8 . ayet)

[“Ey Rabbimiz! Nûrumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter”]
ayetini okuyup her okuyuştan sonra;

“Yâ Nûr, yâ Basîr! Yâ Nûr, yâ Basîr” diyen ve beş defada;

” Ya rabbi kavvi besari allahümme eşfi enteşşafi allehümme a’fintelmuaf “

“Yâ Rabbî, görüşümü kuvvetlendir, Allah’ım şifâ ver Sen Şâfî’sin, Allah’ım âfiyet ver Sen Muâfî’sin!”

diyen kimsenin biiznillahi teâlâ gözleri ağrımaz. Ve gözlerinde hastalık varsa biiznillahi teâlâ şifâ bulur.

Gözü ağrıyan ve hatta hastalığın tesiriyle göremez derecelerine gelen bir kimse ellerini kaldırıp Sure-i Hadid’in evvelindeki dört ayeti kerime ile Sure-i Haşr’ın sonundaki üç ayet-i kerimeyi okuduktan sonra:

“Allahümme eşfi enteşşafi allehümme a’fintelmuaf “

“Allah’ım şifâ ver Sen Şâfî’sin, Allah’ım âfiyet ver Sen Muâfî’sin!” diyerek gözlerini meshederse Cenab-ı Hakk –azze ve celle– Hazretleri onun gözlerindeki hastalığı izâle edip şifâ verir. Gözünün nûru biiznillahi Teâlâ artar.

Her gün sabahleyin iki baş parmağının tırnakları üzerine yedi def’a bu âyeti okuyup gözlerini mesheden kimsenin biiznillahi teâlâ nuru artar ve gözlerine ağrı olmaz.

“Fe keşefnâ anke gıtâeke fe besarukel yevme hadîdun.(Kaf Suresi – 22. ayet) Ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem “

“….işte senden gaflet perdesini kaldırdık, bugün artık görüşün keskindir” (Kaf Suresi – 22. ayet) Allah, Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eylesin!”

Kaynak: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler

Gök Gürültüsü İşitildiği Zaman Okunacak Dualar için tıklayın.

Yayınlanma tarihi: 12 Tem 2019-SOn güncellenme tarihi: 20-05-2021

“Baş Ağrısı-Göz Ağrısına Karşı Okunacak Şifa Ayeti ve Duaları” üzerine 4 yorum

Yorum yapın