Kıyamette Zillet Hayatı

Kıyamette Zillet Hayatı

“Her şeyi kaplayacak olan kıyametin haberi sana gelmedi mi?” ayetinden sonra yüce Allah, kıyametin haberlerinden birtakım manzaralar sergilemektedir:

Bismillâhirrahmânirrahîm

2- O gün birtakım yüzler zillete bürünmüştür.
3- Zor işler altında bitkin düşmüştür.
4- Yakıcı ateşe yaslanırlar.
5- Kızgın bir kaynaktan içirirler.
6- Onlar için kuru dikenden başka yiyecek de yoktur.
7- Ne semirtir, ne de açlığı giderir.
Gaşiye Suresi – 2/7 

Gaşiye Suresi – 2/7. Ayet Tefsiri

Nimete erenlerin sahnesinden önce, hemen azaba uğrayanların sahneleri sunulmuştur. Çünkü bu “Gaşiye: Kıyamet”in atmosferine ve çağrışımlarına daha yakındır ve daha uygundur.

O gün ortada korkan, küçümsenen, yorgun ve bitkin yüzler (kimseler) vardır. Çalışıp yorulan ancak yaptığına sevinemeyen sonuçtan hoşnut olmayan, yaptığına karşılık olarak bula bula ancak sorumluluğu, zararı, bulan ve bunun sonucu hoşnutsuzluğu, bitkinliği ve sorumluluğu kat kat artan kimseler vardır. Bu kimseler “zor işler altında bitkin düşmüşlerdir.” Bunlar Allah için çalışmamışlardır, (amel etmemişlerdir) Allah’ın yolundan başka yol, uğruna yorulmuşlardır. Bu kimseler kendileri ve çocukları için çalışmışlardır. Kendi dünyaları ve dünya arzusu uğruna yorulmuşlar sonra da bu çalışma ve yorulmanın sonucunu bulmuşlardır. Dünyada ahiret sermayesi olan yorgunluk ve sıkıntı olarak, ahirette de azaba götüren bir karaltı şeklinde… Bu kimseler, artık önemsenmezler, sorumludurlar, yüzükoyun düşmüşlerdir, arzularına ulaşamamışlar, korku içinde kendi sonları ile yüz yüzedirler.

Bu önemsizlik ve sorumluluk ile birlikte bir de azap ve elem vardır. “Yakıcı ateşe yaslanırlar.” Bunlar o kızgın ateşi tadacaklar ve o ateşten azap göreceklerdir. “Kızgın bir kaynaktan içirilirler“. Yani bu kaynak son derece sıcak olacaktır.

Onlar için kuru dikenden başka bir yiyecek yoktur. Ki o ne semirtir ne de açlığı giderir.” Kafirlerin yiyecek olduğu “Dari“, cehennemin ortasında biten Zakkum ağacı ile ilgili haberlere dayanılarak, cehennemde ateşten bir ağaçtır diye açıklanmıştır.

Bazıları ise, develerin yeşil iken yediği ve adına “Şibrık” denilen yere yapışık bir çeşit dikendir demişlerdir. Bu diken kökünden koparılıp kuruduğunda adına “Dari” denilir ki develer onun acılığına dayanamazlar çünkü artık zehirlidir. İster “Dari” olsun ister ikinci olsun, o gün “Gıslin”: Cehennemliklerin vücutlarından akan cerahat, “Gassak”: cehennemliklerin vücutlarından akan kan ve irin ve semirtmeyip açlığı gidermeyen öteki yiyecek çeşitleri ile birlikte cehennemliklerin yiyecekleri gıdalardan bir çeşittir.

Bizlerin ahirette yapılacak bu azabın iç yüzünü bu dünyada kavrayamayacağımız açıktır. Azabın bu niteliklerle sunulması bu manzaranın bizim insani duyularımıza dokunup da önemsiz hale gelmekten, zayıflıktan, arzusuna ulaşamayıp mahrum kalmaktan, kızgın ateşin yakıp kavurmasından ve kızgın su ile serinlemekten ve susuzluğunu gidermekten oluşan, develerin bile acılığına dayanamadığı hiçbir yararı ve faydası olmayan diken ile gıdalaşmanın da eklendiği “elem olgusu”nu kafamızda canlandırabildiğimiz kadar canlandırabilmemiz içindir. İşte bu algıların toplamından, duyularımızda elemin en son derecesi hakkında bir fikir ve kavram oluşur. Ahiret azabı ise bundan da öte daha da şiddetlidir. Nasıl olduğunu da -Allah korusun- ancak onu tadanlar anlarlar.

Meal Ve Tefsir – Fizilal’il Kur’an

Aşağıdaki linklerdeki konularda ilgini çekebilir:

Kıyametin Haberi Sana Gelmedi Mi?

Cennetteki Reyyan Kapısından Kimler Girecek

İbadetin Anlam Ve Önemi

İbadur Rahman- Rahman’ın Seçilmiş Kulları Kimdir?

Cennetteki Reyyan Kapısından Kimler Girecek

Bir İyiliğe Öncülük Eden: Hayra Vesile Olarak Sevab Kazanmak

Dua İle İlgili Hadisler: Geri Çevrilmeyen Dua

Kaderimiz Ne Zaman Yazıldı?

Sadaka İle İlgili Hadisler: Sadakanın Önemi Ve Çeşitleri

Rızıkta Eşit Paylaşım İçin Ne Yapmak Gerekir

Rızkı Veren O’dur – Hesapsız Rızık Kimedir?

İnfak’ın Önemi Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

“Kıyamette Zillet Hayatı” üzerine 2 yorum

Yorum yapın