Kıyametin Haberi Sana Gelmedi Mi?

Kıyametin Haberi Sana Gelmedi Mi?

Kıyamet haberi, Kur’an’da tekrar tekrar sözü edilen bir olgudur. Kur’an-ı Kerim kıyameti hatırlatır, insanları uyarır, müjdeler verir, kıyamet öğesi ile gönüllerde duyarlılığı, korkuyu, takvayı, ürpermeyi harekete geçirir, öte yandan yine bununla gönüllere ümit ışığı, bekleme ve arzu etme duygusu verir. Bundan dolayı bu gönüller canlanır da artık ölmez ve dikkatsizliğe düşmez.

Bismillâhirrahmânirrahîm

1- Ey insanoğlu! Her şeyi kaplayacak kıyametin haberi sana gelmedi mi?

Gaşiye Suresi -1

Gaşiye Suresi 1. Ayetin Tefsiri

Gönülleri yüce Allah’a yöneltmeyi hedefleyen, varlık aleminde O’nun varlığını gösteren delilleri hatırlatmayı ve Allah’ın ahirette herkesi hesaba çekeceğini; yapılanlara kesin karşılık vereceğini belirtmeyi amaç edinen bu sure yukarıdaki ayetle, ve ayetin başındaki “Kıyametin büyük bir olay olduğu“nu ilham eden dinleyeni bunu itiraf etmeye zorlama amaçlı şu soru ile başlıyor.

Bu soru aynı zamanda, ahiret olgusunun daha önce açıklanan ve hatırlatılan olgulardan birisi olduğunu da göstermektedir. Burada kıyamete “Ğaşiye” diye yeni bir isim verilmektedir.

Gaşiye, insanları çepeçevre kuşatan, felaketleri tüm yaratıkları kaplayan bela musibet demektir. Bu isim Kur’an-ı Kerim’in bu son cüzünde yer alan, “Tamme“, “saahha“, “ğaşiye“, “karia” gibi bu cüzün havasına uygun düşen insana ilham veren yeni isimlerden birisidir.

Şu “Sana gelmedi mi?” seslenişi üzerinde bir nebze duralım. Resulallah Efendimiz bu sureyi her duyduğunda yüce Allah’ın bu soruyu kendine yöneltmesinden etkisini benliğinde hissederdi. Ve kalbinin yüce Allah’ın seslenişine aşırı duyarlı olmasından, bunun özünü benliğinde canlandırmış olmasından, kulağına her geldiğinde bu ifadenin aracısız olarak kendisine yöneldiğini hissettiğinde, sanki doğrudan doğruya Rabbinden ilk kez alıyormuş gibi olurdu.

İbn Ebi Hatim anlatır: Meymun oğlu Ömer, bize kadar ulaşan Tanafesli Muhammed oğlu Ali, Abbas oğlu Ebu Bekir, Ebu İshak rivayet zinciri ile şöyle der: Rasulullah herşeyi kapsayacak (Kıyametin haberi sana gelmedi mi?) ayetini okuyan bir kadına rastlar ve bu ayeti duyunca ayağa kalkar ve: “Evet bana geldi” der…

Ancak yukarıdaki hadise rağmen bu ayetteki sesleniş şu Kur’an’ı dinleyen herkese yöneltilmiş genel anlamlı bir ifadedir.

Aşağıdaki linklerdeki konularda ilgini çekebilir:

İbadetin Anlam Ve Önemi

İbadur Rahman- Rahman’ın Seçilmiş Kulları Kimdir?

Cennetteki Reyyan Kapısından Kimler Girecek

Bir İyiliğe Öncülük Eden: Hayra Vesile Olarak Sevab Kazanmak

Dua İle İlgili Hadisler: Geri Çevrilmeyen Dua

Kaderimiz Ne Zaman Yazıldı?

Sadaka İle İlgili Hadisler: Sadakanın Önemi Ve Çeşitleri

Rızıkta Eşit Paylaşım İçin Ne Yapmak Gerekir

Rızkı Veren O’dur – Hesapsız Rızık Kimedir?

İnfak’ın Önemi Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

“Kıyametin Haberi Sana Gelmedi Mi?” üzerine 2 yorum

Yorum yapın