Kur’an Allah’dan Başkası Tarafından Gelmiş Olsa İdi

Kur’an Allah’dan Başkası Tarafından Gelmiş olabilir mi? Kur’an da aykırılıklar var mı? Kur’anda çelişki var mı?

Kur'an Allah'dan Başkası Tarafından Gelmiş Olsa İdi

Eğer o, Allah’tan başkasının katından olsaydı….

Bismillâhirrahmânirrahîm

80- Kim peygambere itaat ederse, gerçekte Allah’a itaat etmiştir. Kim de yüz çevirirse, Biz seni onların üzerine koruyucu göndermedik.1
81- “Tamam-kabul” derler. Ama yanından çıktıkları zaman, onlardan bir grup, karanlıklarda senin söylediğinin tersini kurarlar. Allah, karanlıklarda kurduklarını yazıyor. Sen de onlardan yüz çevir ve Allah’a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.
82- Onlar halâ Kur’an’ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o, Allah’tan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok aykırılıklar (çelişkiler, ihtilâflar) bulacaklardı.2
Nisa Suresi -80/81/82

Nisa Suresi – 80, 81  ve 82. Ayetin Ayetlerin Tefsiri

1.“Yaptıkları işlerden onlar kendileri sorumludurlar, sen onlardan mesul değilsin. Sana verilen tek görev Allah’ın emir ve direktiflerini onlara iletmektir. Sen de bunu gereği üzere yapıyorsun. Onları hak yolu kabul etmeye zorlamak senin görevin değildir. Senin aracılığınla onlara ulaştırılan Hakk’a tâbi olmazlarsa, sen onların isyanından sorumlu tutulmayacaksın.”

2. Bu ayetlerde uyarılan zayıf inançlıların ve münafıkların hatalı tutumlarının asıl nedeni, onların Kur’an’ın Allah’tan gelmediği konusunda şüpheler taşımalarıydı. Onlar Kur’an’ın Allah tarafından Hz. Peygamber’e (s.a) vahyedildiği ve onun içindeki emirlerin Allah’tan geldiği konusunda şüphe duyuyorlardı. Bu nedenle onlara Kur’an’ı yakından tetkik etmeleri, şüphelerinin gerçek olup olmadığını araştırmaları tavsiye ediliyor. Kur’an’ın kendisi onun Allah tarfından gönderildiğine şahittir. Çünkü ne kadar akıllı olursa olsun hiç kimse 23 yıl sonunda içinde hiçbir çelişki ve tutarsızlık bulunmayan, birçok konuya ve birçok duruma hitap edebilen bir kitap meydana getiremez.

Kaynak – Tefhimu’l Kur’an

Kur’anın Meydan Okuması- Haydi Benzeri Bir Sure Getirin

Yayınlanma tarihi: 16 Tem 2019-Güncellenme tarihi: 03-09-2021

“Kur’an Allah’dan Başkası Tarafından Gelmiş Olsa İdi” üzerine bir yorum

Yorum yapın