Büyük Ölüm Ve Küçük Ölüm İle Her Gün Ölümü Hatırlatan Allah

Her Gün Ölümü Hatırlatan Allah

Bu Ayet-i Kerime’de insanlara ölüm ile hayatın aslında bir olduğu anlatılmak isteniyor. Hiç kimsenin gece yatağına yatmasından sonra, sabahleyin hayata döneceğine dair bir garantisi yoktur. Hiç kimse ileride nelerin olacağını, hangi musibetle karşılaşacağını, bir saniye daha yaşayıp yaşamayacağını bilemez.

Zümer Suresi 42. Ayetin Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm

42- Allah, (ölen) insanların ruhlarını öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini belli bir süreye (ömürlerinin sonuna) kadar bırakır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.

[Diyanet İşleri Meali / Zümer Suresi – 42]

Zümer Suresi 42. Ayetin Tefsiri:

Allah, ölenin ölüm zamanı gelince, ölmeyenin de uykusunda ruhları alır. Bu suretle hakkında ölümle hükmettiği ruhu tutar, ötekini muayyen bir vakte kadar salıverir. Şüphe yok ki, bunda iyi düşünecek bir kavim için ibretler vardır.

Yüce Allah, ecelleri geldiğinde ruhları be­denlerden alır. Bu, büyük ölümdür. Yine Allah, ölmemiş olan ruhları da, uykularında öldürür. Bu da küçük ölümdür.

İbn Cüzeyy şöyle der:

Bu âyet, ibret alınmak içindir. Yani, Allah ruhları iki şekilde alır. Biri gerçek mânâda tam bir alıştır ki Buna “ölüm” denir. Diğeri ise uyku ölümüdür. Çünkü uykudaki kimse, görememek ve işitememek hususunda ölü gibidir.
Yüce Allah’ın, “geceleyin sizi öldüren (öldürür gibi uyutan) o dur” (En’âm sûresi – 60) mealindeki âyeti de bu mânâdadır. Âyetin son bölümü, önceki bölüm üzerine atfedilmiştir. Takdiri şöyledir: ” Ölmemiş olan ruhları da uykusunda alır

İbn Kesir de şöyle der:

Yüce Al­lah, kendisinin, varlık âleminde dilediği gibi tasarruf edici olduğunu, be­denlerden ruhları alan melekleri göndermek suretiyle büyük ölümle uykuda da küçük ölümle ruhları aldığını bildirdi.
Sahibini öldürüp de aldığı ruhu tutar, bedene geri göndermez. Uyuyan kimselerin ruhlarını ise, uyandığında, belli bir zamana kadar bedenlerine iade eder. O belirli zaman, gerçek ölüm zamanıdır.
(Muhtasar-ı İbn Kesîr 3/222)

İbn Abbas şöyle der:

Dirilerin ve ölülerin ruhları uykuda karşılaşır. Allah’ın onlar için dilediği kadar tanışıp konuşurlar. Ruhlar bedenlerine dönmek istedikle­rinde, Allah, ölülerin ruhlarını katında tutar. Dirilerin ruhlarını bedenlerine gönderir. (Kurtubî, 15/260)

Kurtubî şöyle der:

Bu âyette, Yüce Allah’ın kudretinin büyüklü­ğüne, tek ilah olduğuna, öldüren ve diriltenin kendisi olduğuna, dilediğini yaptığına ve bunları Ondan başkasının yapamayacağına dikkat çekilmekte­dir. (Kurtubî, 15/263)

Bunun içindir ki Yüce Allah şöyle buyurmuştur: İşte bu harikulade işlerde, onları düşünüp ibret alan bir kavim için, Allah’ın ilminin ve gücünün sonsuzluğunu gösteren açık ve kesin alâmetler vardır.
(Muhammed Ali Es Sabuni, Safvetü’t-Tefasir, Ensar Neşriyat: 5/340.)

Tefsir – Safvetü’t Tefasir

Aşağıdaki makalelerde ilgini  çekebilir linklere tıklayıp kolayca okuyabilirsin:

İlim Nasıl Elde Edilir, İlim Elde Etmek İçin Ne Yapılmalı?

İslam İsmi Nereden Geliyor ? İslam Nedir? İslam’ın Özü!

Doğruculuğun Ve Yalancılığın Mekanı

Rızıkta Eşit Paylaşım İçin Ne Yapmak Gerekir

Rızkı Veren O’dur – Hesapsız Rızık Kimedir?

İnfak’ın Önemi Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Sadaka İle İlgili Hadisler: Sadakanın Önemi Ve Çeşitleri

Helal Ve Haram Hükmü Yalnız Allah’a Aittir

 

“Büyük Ölüm Ve Küçük Ölüm İle Her Gün Ölümü Hatırlatan Allah” üzerine 2 yorum

Yorum yapın