Hayırda Yarışın: Hayırlı İşlere Koşmak Ve Hayra Yönelmek

Hayırda Yarışın: Hayırlı İşlere Koşmak Ve Hayra Yönelmek

Müslüman, hayır ve hizmet adamıdır. İyilik severdir. Hayatta herkes bir şeylerin peşinde koşup durmakta, âdeta başkalarıyla yarışmaktadır. Müslümana hayır yarışında olmak yaraşır. Çünkü en büyük ödül bu yarıştadır.

Hayır işlerinde yarışın!” Bakara suresi – 148

Nitekim bir âyette yüce Rabbimiz şöyle buyurmuştur:

Rabbinizin mağfiretine ve takvâ sahipleri için hazırlanmış olan göklerle yer genişliğindeki cennete koşun!”
Âl-i İmrân sûresi – 133

Allah’ın bağışını kazanmak büyük, en büyük başarıdır. Genişliği, yerle gökler arası kadar olan cennete ulaşmak ise, büyük kurtuluştur. İşte bütün bu “büyük”ler, iyilik ve hayır severlikte yarışmakla elde edilebilir. Bu sebeple de Müslümanlar, her şeyde orta yolu tutmaya davet edilirken burada yarışa çağrılmaktadırlar. Zira mü’mine yakışan, büyük hedeflere sür’atle yönelmektir.

İyilik yarışı, en büyük yarıştır. Bu yarış cennetle sonuçlanır. Böyle bir yarıştan geri kalmak olur mu? Herkes kendi imkânı ölçüsünde, kendi alanında ama mutlaka bu yarışta yerini almalıdır.

Ebû Zer radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

Her birinizin her bir eklemi (ve kemiği) için bir sadaka gerekir. Binaenaleyh her tesbih sadakadır, her hamd sadakadır, her tehlil sadakadır, her tekbir sadakadır. İyiliği tavsiye etmek sadakadır, kötülükten sakındırmak sadakadır. Kulun kuşluk vakti kılacağı iki rek’at namaz bütün bunları karşılar.”

Müslim, Müsâfirîn 84, Zekât 56. Ayrıca bk. Buhârî Sulh 11, Cihâd 72, 128; Ebû Dâvûd, Tatavvu’ 12, Edeb 160

Hadisten Öğrendiklerimiz:

1. İyilik ve hayır yapmaya gayret gösterilmeli, mâlî ve fiilî olarak yapılamazsa, tesbih, tekbir gibi sözlü olarak yapılmalıdır. Sadaka ve hayır yollarının çeşitli olduğu unutulmamalıdır.

2. “Kuşluk Namazı” önemli, şükür ve sadaka niteliği yüksek bir nâfile ibadettir. Hz. Peygamber bu namazı hem kılmış hem de kılınmasını teşvik etmiştir. İki rek’at olarak kılınması da yeterli olmaktadır.

Kaynak – Riyazu’s-Salihin

Bu konularda ilginizi çekebilir:

Bir İyiliğe Öncülük Eden: Hayra Vesile Olarak Sevab Kazanmak

Sadaka İle İlgili Hadisler: Sadakanın Önemi Ve Çeşitleri

Zekat- Zekat Vermekte Cömert Olanların Durumu

Rızıkta Eşit Paylaşım İçin Ne Yapmak Gerekir

Rızkı Veren O’dur – Hesapsız Rızık Kimedir?

İnfak’ın Önemi Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 

“Hayırda Yarışın: Hayırlı İşlere Koşmak Ve Hayra Yönelmek” üzerine 2 yorum

Yorum yapın