Uykusunda Korkan Kimsenin Okuyacağı Dualar

Uykusunda korkan kişi hangi duayı okumalı?

Uykusunda Korkan Kimse

Bazı kişiler uykularından korkarak uyanırlar. Korkarak uyanma sorunu en çokda  küçük çocuklarda görülür. Büyük yada küçük fark etmez gece korkarak uyanıyorsanız , çocuğunuz uyurken korku ile uyanıyorsa uyumadan önce dua okuyabilirsiniz.

Gece korkunca okunacak dua 

Aşağıdaki duayı okuyup yattığınız zaman biiznillah uykunuzda korkmazsınız. Hadisde de yer aldığı gibi bu duayı yazıp çocukların üzerine takabilir veya yastıklarının altına koyabilirsiniz. Eğer yazamıyorsanız, çocuğunuz uyumadan önce okuyup çocuğunuzu uyutabilirsiniz.

Uykusunda korkanların okuyacağı dua

Amr ibni Şuayb’dan rivayet edildiğine göre, Resülullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, kendilerine korkudan dolayı şu sözleri öğretirdi:
“Euzü bikelimâtillahi-ttâmmeti min gazabihi ve şerri ibâdihi ve min hemezâti’ş-şeyâtini ve en yahduruni.”

Uykusunda Korkan Kimsenin Okuyacağı Dualar

(Allah’ın gazabından, kullarının kötülüğünden, şeytanların vesvesesinden ve benimle bulunmalarından, Allah’ın Kur’an’ına (tam kelimelerine) sığınırım.”

Ravi demiştir ki, Abdullah ibni Amr, bu sözleri, çocuklarından mümeyyiz olanlara öğretirdi. Mümeyyiz (iyiyi kötüyü, doğruyu yanlışı ayıracak durumda olan) olmayanlar için de, bu sözleri yazar ve üzerlerine takardı.(1)

İbni Sünni’nin rivayetinde şöyledir:

“Bir adam, Resulüllah Aleyhi ve Sellem’e gelip uykusunda korktuğundan şikayet etti. Bunun üzerine Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki, yatağına girdiğin zaman şöyle söyle:

“Euzü bikelimâtillahi-ttâmmeti min gazabihi ve min şerri ibâdihi ve min hemezâti’ş-şeyâtini ve en yahduruni.”

Adam bunu söyledi de, korkusu ondan gitti.”

(1) Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Sünni, Ahmed b. Hanbel (Tirmizi demiştir ki bu hadis hasendir.)

Kaynak – Peygamberimizden Dualar Ve Zikirler -İMAM-I NEVEVİ

Diğer Dualar İçin Linklere Tıklayabilirsiniz.

Baş Ağrısı-Göz Ağrısına Karşı Okunacak Şifa Ayeti Ve Duaları

Gök Gürültüsü İşitildiği Zaman Okunacak Dualar

Yayınlanma tarihi: 24 Tem 2019- Güncellenme tarihi: 01-09-2023

“Uykusunda Korkan Kimsenin Okuyacağı Dualar” üzerine 2 yorum

Yorum yapın