Kıyamet: Cennet Ve Cehennemin Yaratılması

Gökyüzü, yeryüzü, dağlar ve hayvanlar… İnsan hangi ilim ve medeniyet seviyesinde olursa olsun, bu tablolar onun dünyasına ve bilincine girip yer eder. Bakışlarını ve kalbini bunların anlamlarına fısıldadıkları gerçeğe verirse, bu tablolar arkalarında gizli olan gerçekleri insana ilham ederler. Bunların her birinde bir mucize gizlidir. Yaratıcının eşsiz benzersiz bir sanat harikası vardır bunlarda. ( Kaynak : Fizilal’il Kur’an)

Kıyametten Sonra Cennet Ve Cehennemin Yaratılması

Ey İnsan Görmüyor Musun?

Bismillâhirrahmânirrahîm

17- Bu insanlar bakmıyorlar mı, develerin nasıl yaratıldığına?
18- Göğün nasıl yükseltildiğine?
19- Dağların nasıl dikildiğine?
20- Yerin nasıl yayıldığına?

Gaşiye Suresi – 17 / 20

Gaşiye Suresi 17. 18. 19. ve 20. Ayetin Tefsiri

Yani bunlar, ahiret hakkında bir şey duyuncabu nasıl mümkün olabilir?‘ diye sorarlar. Bu kimseler çevrelerinde sürekli bulunan deve gibi bir hayvanı nasıl yaratmış olduğumuzu, gökyüzünü tepelerine nasıl astığımızı, dağları nasıl diktiğimizi ve yeryüzünü nasıl döşediğimizi görmüyorlar mı?

Şayet tüm bunların hepsini yaratmak mümkün oluyor ve bu harikalar sürekli gözlerinin önünde bulunabiliyorsa, kıyametin vuku bulması ve kıyametten sonra cennet ve cehennemin yaratılması niçin mümkün olmasın?

Eğer bu kimselerde biraz akıl varsa, kainattaki bunca şeyin nasıl yaratılmış olduğunu düşünmelidirler.

Bunların yaratıldıklarını kabul ediyorlar, çünkü var olduklarını bizzat görüyorlar. Ancak müşahede ve tecrübeye dayanmayan hususları hiç düşünmeden, sırf göremediklerinden ötürü ‘bu mümkün değildir’ diyorlar.

Oysa deveyi nasıl yarattığımızı ve onu nasıl çevresine uygun vasıflarla donattığımızı görmüyorlar mı? Öyle ki, çölde Araplara ancak bu özelliklere sahip olan bir hayvan yararlı olabilir. Gökyüzünü ve feza içerisindeki havayı nasıl yarattık?

Ayrıca bulutlardan yağmur yağmakta, güneş ısı ve ışık saçmakta, onun vasıtasıyla da ay ve yıldızlar parlamaktadır. Yeryüzünü insanın üzerinde hayatını sürdürebileceği bir şekilde düzenledik. İhtiyaçlarını temin etmeleri için çeşmeler, kuyular var ettik. Çünkü hayatın kaynağı sudur. Dağları yeryüzünde nasıl rengarenk kıldık ve toprak, taş ve madenlerle donattık.

Tüm bunların bir yaratıcısının olmadığını mı sanıyorsunuz? Akıl sahibi bir insan bu soruya elbette olumsuz cevap vermez. Ayrıca inatçı olmayan bir kimse de bunların hepsini yaratan bir kudret ve hikmet sahibinin varlığını kabul etmek zorundadır.

Şayet böylesine her şeye kâdir bir varlık için, tüm bunları yaratmak mümkün ise, o halde hakkında haber verilen kıyamet ve ahirete de inanmamanın hiç bir makul nedeni yoktur. Çünkü müşahade edemediğiniz bir takım hususlar hakkında size haber verilmektedir ve onları da aynı kudret sahibi yaratacaktır. ( Kaynak : Tefhim’ul  Kur’an)

Aşağıdaki konularda ilginizi çekebilir:

Kıyamette Zillet Hayatı 

Kıyametin Haberi Sana Gelmedi Mi? 

Kaderimiz Ne Zaman Yazıldı? 

Cennetteki Reyyan Kapısından Kimler Girecek 

 

“Kıyamet: Cennet Ve Cehennemin Yaratılması” üzerine bir yorum

  1. Rabbimizin her yarattığı bir mucize ve bir ayet . İnanmak için hepsi bir güzellik. Tek bir tüy bile yaratamayız ki o tüyün içinde bile canlılık hayat var.

    Cevapla

Yorum yapın