İsrâ Ve Mirac Nedir?

İsrâ Ve Mirac Nedir? Ayetler ile İsrâ Ve Mirac, İsrâ Ve Mirac olayı nasıl oldu, İsrâ Ve Mirac Kuran’ da nasıl anlatılır?

İsrâ Ve Mirac

Bismillâhirrahmânirrahîm

1- Kulu Muhammed (S.A)’i bir gece Mescidi Haram’dan, kendisine bir kısım âyetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksa’ya götüren Allah her türlü noksanlardan münezzehtir. Şüphesiz ki O,Semî’dir, Basîr’dir…

[İsrâ Suresi -1]

İsrâ Ve Mirac Nedir

Sûre, Allah’ı tesbih ve tenzih ederek başlıyor. İsra hadisesiyle mütenasip olan bu başlangıç hem gönüllerin feyiz hareketine mutabık düşmekte, hem de o aydın ufuklara kul ile Rab arasında kurulan irtibata münasip bir giriş mahiyetini taşımaktadır…
Âyette Hz. Muhammed’in kulluk sıfatı zikredilmektedir: “Kulu Muhammed (S.A)… götüren Allah…” deniyor. Böylece, beşer olarak hiç kimsenin ulaşamadığı İsra ve Mirac makamlarına erdirilen Hz. Muhammed (S.A) in ancak bir kul olduğu, ulûhiyetle ilgili hiç bir vasfa sahip bulunmadığı hatırlatılıyor.

13- And olsun ki onu diğer bir defa daha gördü
14- Sidret’ül – Münteha’nın yanında.
15- Cennet’ül -Me’vâ onun yanındadır.
16- O zaman Sidre’yi bürümekte olan  bürüyordu.
17- Göz ağmadı da aşmadı da.
18- And olsun ki Rabbinin büyük âyetlerinden bir kısmını gördü.

[Necm Suresi- 13/18]

İsrâ Ve Mirac Nedir

Hem o Hz. Cibril’i ilk yaratıldığı tarzıyla bir kere görmüş değildir. Birçok kere daha bu görüş tekerrür etmiştir.

Rivayetlerden çıkan kuvvetli bir görüşe göre bu hadise mirac gecesi olmuştur. Hz. Peygamber Ona ilk yaratıldığı şekli üzere bir kere daha Sid’ret-ül Münteha‘nın yanında yaklaşmıştır. Sidre ağaç demektir. Bu ismi almasının sebebi ise en son varılabilecek nokta olmasındandır. Yanında da Cennet’ül Me’vâ yer almaktadır.

Veya mirac gecesi rihletin buraya kadar olduğu, yahutta Hz. Cebrail’in buraya kadar Hz. Peygambere eşlik edip burada kaldığı yer olmasıdır. Hz. Peygamber ordan bir basamak daha ileri giderek Rabbi Zülcelâlinin arşına yaklaşmıştır. Aslında bütün bu ifadeler Allah’ın gayb âleminden bir sırdır. Onun kulu ve Habîbi Mustafa’sına göstermiş bize de bu kadarını anlatmıştır. Oraların nasılını ve niçinini kavramak gücümüzün çok üstünde birşeydir. Onu ancak insanın ve meleklerin hassalarını bilen her ikisinin de yaratıcısı bulunan Allah’ın iradesiyle anlamak mümkündür.

[Fîzılâl-il Kur’an]

Aşağıdaki konularda ilginizi çekebilir:

Allah’ın Emri Namaz 

Hadislerde Sabah Ve İkindi Namazının Fazileti

Kapının Önünden Akan Nehir Ve Namaz 

Cuma Gününün Fazileti ve Cuma Namazına Ait Bazı Bilgiler

Kalpler Huzura Nasıl Erer?

Yayınlanma tarihi: 10 Mart 2021 – Güncelleme tarihi: 17 Şubat 2023

“İsrâ Ve Mirac Nedir?” üzerine 2 yorum

Yorum yapın