Vücut Ağrısına Karşı Okunacak Şifa Duaları

Vücuttaki geçmeyen ağrılar için dualar.

Vücut Ağrısına Karşı Okunacak Şifa Duaları

Şifa duaları ile vücudunuzdaki şiddetli ağrılardan şifa alabilirsiniz. İşte tüm ağrılar için okuyabileceğiniz dualar:

Hadislerde geçen vücut ağrılarına karşı okunacak şifa duaları…

1- Osman b. Ebi’l-Asi’den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, kendisi vücudunda duyduğu bir ağrıdan Resullüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e şikâyette bulundu. Resulüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, ona şöyle buyurdu: “Elini, vücudundan ağrıyan yere koy ve şöyle de: “Bismillâh” (üç defa), yedi defa da:

“Euzü biizzetillâhi ve kudretihi min şerri ma ecidü ve uhâziru”

(Allah’ın adıyla, korktuğum ve duyduğum şeyin kötülüğünden Allah’ın izzet ve kudretine sığınırım.)

-Müslim, Nesai, Ebu Davud-

2- Sa’d ibni Ebi Vakkas’dan (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir: Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem, hastalığımda beni ziyarete gelip buyurdu:

“Allâhümmeşfi sa’den, Allâhümmeşfi sa’den. Allâhümmeşfi sa’den.”

(Allah’ım Sa’d’a şifa ver, Allah’ım Sa’d’a şifa ver, Allah’ım Sa’d’a şifa ver.)”

-Müslim-

3- Sahih bir isnadla İbni Abbas’dan (Radıyallahu Anhüma) rivayet edilmiştir. O da, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in şöyle buyurduğunu anlattı: “Kim, henüz eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eder de, yedi defa şunları söylerse, Allah Sübhânehu ve Teâlâ Hazretleri o hastayı afiyete kavuşturur:

“Es’elüllâhe’l-azime rabbe’l-arşi’l-azimi en yeşfiyeke.”

(Büyük Arş’ın Rabbi olan büyük Allah’dan dilerim ki, sana şifa versin)”

-Ebu Davud, Tirmizi, Ahmed b. Hanbel [ Tirmizi demiştir ki, bu hadis hasendir. El Hakim Ebu Abdullah Sahihayn üzerine yazdığı kitabında demiştir ki; Buhari’nin şartı üzere bu hadis sahihtir.]-

Ve Hastayı ziyaret edenin yapması gereken dua

4- Abdullah ibni Amr ibni’l-As’dan (Radıyallahu Anhüma) rivayet edildiğine göre, demiştir ki, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: ” Bir hastayı ziyarete gelen adam şöyle desin:

” Allâhümmeşfi abdeke yenke’leke adüvven ev yemşi leke ila salatin”

(Allah’ım Senin yolunda düşmanla savaşan yahud Senin rızan için cenaze namazına giden kuluna şifa ver)”
Ebu Davud

5- Ebu Said El Hudri’den (Radıyallahu Anh) sahih isnadlarla rivayet edildiğine göre: “Cibril, Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesellem’e gelip dedi ki: – Ey Muhammed (A.S.), şikâyetin var mı (hasta mısın)? Peygamber: – Evet, dedi. Cibril, şunları söyledi:

“Bismillâhi erkike, min külli şey’in yü’zike, min şerri külli nefsin  aynin hâsidin. Allahu yeşfike, bismillâhi erkike.”

(Allah’ın adıyla, sana eziyet veren her şeyden, her canlının şerriden yahud her hasedçinin gözünden seni Allah’a sığındırırım. Allah sana şifa verir. Allah’ın adıyla seni Allah’a sığındırırım.)

-Tirmizi, İbn-i Mace,  Nesâi,  Hakim. (Tirmizi, bu hasen hadistir, demiştir.-

Kaynak: Peygamberimizden Dualar Ve Zikirler -İMAM-I NEVEVİ

Baş Ağrısı-Göz Ağrısına Karşı Okunacak Şifa Ayeti ve Duaları

Yayınlanma tarihi: 31 Tem 2019-güncellenme tarihi : 28-07-2021“Vücut Ağrısına Karşı Okunacak Şifa Duaları” üzerine 2 yorum

Yorum yapın