Cuma Namazının Farz Olmasının Delilleri

Başlıca hadis kitaplarından derlenen Cuma Günü Ve Cuma Namazı İle İlgili Hadisler:

Cuma Namazının Farz Olmasının Delilleri

“Her kim Cum’a günü, cenâbetten gusül eder gibi güzelce gusleder, sonra da ilk saatte yola çıkarsa bir deve kurban etmiş gibi olur.

İkinci saatte yola çıkarsa bir sığır kurban etmiş gibi olur.

Üçüncü saatte yola çıkarsa bir koç kurban etmiş gibi olur.

Dördüncü saatte yola çıkarsa bir tavuk kurban etmiş gibi olur.

Beşinci saatte yola çıkarsa bir yumurta tasadduk etmiş gibi olur. İmam Cum’a namazı için iftitah tekbiri alınca melekler hazır olur, okunan Kur’ân-ı dinlerler. ”

(Müslim, Cumua, 2, hadis no: 850)

– “Bir kimse Cum’a günü gusleder, elinden geldiği kadar temizlenir, yağ veya koku sürünür, sonra mescide gider bulduğu yere oturur ve namazını kılar, hutbeyi dinlerse; geçen Cuma’dan o Cum’a ya kadar işlemiş olduğu günahları affolunur. ”

(Buhârî, Cumua, 6)

Cuma Suresinin Dokuzuncu ayeti ile Cumanın farz oluşunun delili:

Cum’a namazının farziyyeti Kitab, Sünnet ve icmâ-i ümmet ile sabittir. Cum’a sûresinin dokuzuncu âyetinde Cenâb-ı Allah şöyle buyurmuştur:

Ey iman edenler, Cum’a günü namaz için çağrıldığınız zaman, Allah’ı anmağa koşun; alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. ” (Cuma Suresi – 9)

Cuma Namazının Farz Oluşu İle İlgili Hadisler:

Câbir bin Abdillah (Ra); Şöyle demiştir : Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) bize şu hutbeyi irad buyurdu:

«Ey İnsanlar! Ölmeden Önce Allah’a tevbe ediniz. Meşgul olmadan önce sâlih amellere koşunuz. Rabbinizi çok anmakla ve gizli -açık bol sadaka (vermek) ile O’nun, sizin üzerinizdeki hakkı yerine ulaştırınız ki rızıklanasınız, yardım olunasınız ve İslah olunasınız. Bilmiş olunuz ki içinde bulunduğum bu yılın bu ayının bu gününde ve burada kıyamet gününe kadar Allah size Cuma namazını şüphesiz farz kıldı. Ben hayatta İken veya benden sonra, başında âdil veya zâlim bir devlet başkanı varken kim Cuma namazını küçümseyerek veya farziyetini inkâr ederek bırakırsa Allah onun işini düzene sokmasın ve işinde ona bereket vermesin. Bilmiş olunuz ki tevbe etmedikçe böylesinin ne namazı, ne zekâtı, ne haccı, ne orucu, ne de hiç bir hayrı (sahihtir.) Kim de tevbe ederse Allah tevbesini kabul eder (veya kabul eylesin). Bilmiş olunuz ki, hiç bir kadın hiç bir erkeğe namaz kıldıramaz. Hiç bir bedevi hiç bir muhacire imam olamaz. Hiç bir fâsık, hiç bir mü’m in (= fâsık olmayan) e namaz kıldıramaz. Meğer ki fâsık zor kullanır, mümin de onun kılıcından ve copundan korktuğu zaman (mü’min uyar.)-”

(İbn Mâce).

Cum’a namazını terk edenler ile ilgili Hadis-i şerifler

Birtakım insanlar ya Cum’a namazını terk etmeyi bırakırlar, yahutta Allah onların kalplerini mühürler artık gafillerden olurlar.

(Müslim, Cumua, 12, hadis no: 865)

– “Her kim önemsemediği için üç Cum’a yı terk ederse, Allah onun kalbini mühürler.

(Ebû Davûd, Salât 210)

Aşağıdaki konularda ilginizi çekebilir:

Cuma Namazı Nerede Ve Ne Zaman Farz Oldu? (bilgidem.com)

Cuma Gününün Fazileti ve Cuma Namazına Ait Bazı Bilgiler (bilgidem.com)

Cuma Sabahında Okunacak Dua (bilgidem.com)

Yayınlanma tarihi: 9 Nis 2021,Son güncelleme:

“Cuma Namazının Farz Olmasının Delilleri” üzerine 2 yorum

  1. Bu güzel açıklamalarınızdan sonra daha da dikkatli olmamız gereken bir konu. Teşekkürler.

    Cevapla

Yorum yapın