Müezzinliğin Önemi Müezzinlik İle İlgili Hadisler

Müezzinlik İle İlgili Hadisler, Peygamberimiz Aleyhisselamın Mescidinin İlk Vazifelileri Ümmi Mektum ve Bilal-i Habeşî…

Müezzinliğin Önemi Müezzinlik İle İlgili Hadisler

Abdullah ibn Abbas (r.a)’dan nakledildiğine göre, Resülullah (s.a) şöyle buyurmuştur:

“Size en hayırlılarınız müezzinlik yapsın, en bilginleriniz de imamlık yapsın”

Ebu Davud, salat 60; ibn Mace, ezan 5; Abdürrezzak, Musannef, l, 487; Beyhaki, es-Sünenü’l-kübra, l, 426.

Bir başka hadis-i şerifte Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

“İmam kefil, müezzin mu’te meddir, emindir. Allahım, imamları doğruya irşad et, müezzinleri de afvet”

Ebu Davud, salat 32; Tirmizi, salat 19; Ahmed b. Hanbel, II, 232, 284, 378, 382, 419, 424, 461, 472, 514; V,260;VI, 65; Beyhaki, es-Sunenu’l-kübra, l, 430.

“Müezzin, sesinin (ulaştığı yer) genişliğinde mağfirete erişir. Kuru-yaş ne varsa ona şahidlik eder.”

Buharî, ezan 5; Nesai, ezan 14; ibn Mace, ezan 5; Ahmed b. Hanbel, II, 136, 266, 411, 429, 458, 461; IV, 284.

Enes b. Malik (r.a)’in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Hz.Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştur:

“İnsanlar, ezan (okumak)da, saff-ı evvelde bulunmakta ne hayırlar olduğunu bilseler sonra da (ona ulaşmak için) kur’a çekmekten başka çare bulamasalar kur’a çekerlerdi.”

Buharî, ezan 9, 32, şehate, 30; Müslim, zekat 129; Tirmizi, mevakit 52; Nesai, mevakit, 22; ezan 31; Muvatta, nida 3; cemaat 6; Ahmed b. Hanbel, II, 236, 378, 303, 374. 533; İbn Huzeyme, Sahih, l. 204.

Ebû Saîd el-Hudrî’den (Radıyallahü anh): Rasûlullah (Sallallahü aleyhi ve sellem) dedi ki:

“İnsanlar ezan okumadaki sevabı bilselerdi onu kazanmak için kılıç­larla vuruşurlardı (savaşırlardı)”

İmam Ahmed b. Hanbel, El-Müsned, el-Fethu’r-Rabbani Tertibi

Enes b. Mâlik’ten (Radıyallahü anh): Hz. Peygamber (Sallallahü aleyhi ve sellem) dedi ki:

“Kıyamet günü boyunları en uzun insanlar müezzinlerdir.”

İmam Ahmed b. Hanbel, El-Müsned, el-Fethu’r-Rabbani Tertibi

Peygamberimiz Aleyhisselamın Mescidinin İlk Vazifelileri

Peygamberimiz Aleyhisselam; mescidinin ilk ve devamlı imamı, hatibi ve vaizi idi. Sefer ve gazalara çıkacağı zaman, yerine vekil olarak ekseriya İbn Ümmi Mektum‘u bırakırdı. Mescidin müezzinlik vazifesi Peygamberimiz Aleyhisselam tarafından ilk günden itibaren Bilal-i Habeşî’ye verilmişti .
İbn Ümmi Mektum da, Bilal-i Habeşî ile birlikte müezzinlik yapardı.

Bilal-i Habeşî, uyuyanları sabah namazına kaldırmak için, ezanı erkence okurdu.

İbn Ümmi Mektum ise, âmâ olduğu için, kendisine:

Sabah oldu! Sabah oldu!” diye uyan yapılmadıkça, ezanı okumazdı.

Bu iki müezzinden Bilal-i Habeşî ezan okuduğu zaman, İbn Ümmi Mektum kamet getirirdi.

Ezanı İbn Ümmi Mektum okuduğu zaman da, Bilal-i Habeşî kamet getirirdi.

Peygamberimiz Aleyhisselam Rabbine kavuştuğu zaman, Bilal-i Habeşî müezzinlikten ayrıldı.

Hz. Ebu Bekir, Bilal-i Habeşî’nin yerine, Küba Mescidinin müezzini Sa’du’l-Kurazî’yı nakletti.

Sa’du’l-Kurazî vefatına kadar bu vazifede kaldı.

Ondan sonra da, oğulları, bu şerefli vazifeyi yerine getirmeye devam ettiler.
Yüce Allah hepsinden razı olsun!

Aşağıdaki konularda ilginizi çekebilir:

Ezan Okunurken Tekrar Etmenin Fazileti (bilgidem.com)

Cuma Namazı Nerede Ve Ne Zaman Farz Oldu? (bilgidem.com)

Hadislerde Sabah Ve İkindi Namazının Fazileti (bilgidem.com)

Kapının Önünden Akan Nehir Ve Namaz (bilgidem.com)

Cuma Gününün Fazileti ve Cuma Namazına Ait Bazı Bilgiler (bilgidem.com)

İlim Nasıl Elde Edilir, İlim Elde Etmek İçin Ne Yapılmalı (bilgidem.com)

Dua İle İlgili Hadisler: Geri Çevrilmeyen Dua (bilgidem.com)

Hangi Yedi Aza Üzerine Ve Nasıl Secde Edilmesi Emredildi (bilgidem.com)“Müezzinliğin Önemi Müezzinlik İle İlgili Hadisler” üzerine 2 yorum

 1. Ezan hakkında detaylı bilgiler almış olduk. Allah (cc) razı olsun.

  Cevapla
  • @OKTAY

   Cümlemizden. Teşekkür ederim yorum için

   Cevapla

Yorum yapın