Evrende İnsan Tek Başına Değildir!

Şu uçsuz bucaksız evrende insan tek başına değildir.

Evrende İnsan Tek Başına Değildir!i

Çevresinde sağında, solunda, bakışının ve hayalinin uzandığı her yerde, farklı özelliklere, değişik görüntü ve şekillere sahip yüce Allah’ın yarattığı varlıklar vardır.  Bu varlıklar farklı özellik ve yapılara sahiptirler ve Allah’a yönelirler. O’nu tespih eder,  O’na ibadet ederler…

Göklerdekilerin Ve Yerdekilerin Tesbihi Kur’an da Nasıl Anlatılır?

Bismillâhirrahmânirrahîm

41. Görmedin mi ki, göklerde ve yerde olanlar ve dizi dizi uçmakta olan kuşlar, gerçekten Allah’ı tesbih etmektedir. Her biri, kendi duasını ve tesbihini hiç şüphesiz bilmiştir. Allah, onların işlemekte olduklarını bilendir.

42. Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır ve dönüş yalnızca O’nadır.

43. Görmedin mi ki, Allah bulutları sürmekte, sonra aralarını birleştirmekte, sonra da onları üst üste yığmaktadır; böylece, yağmurun bunların arasından akıp-çıktığını görürsün. Gökten içinde dolu bulunan dağlar (gibi bulutlar) indiriverir, onu dilediğine isabet ettirir de, dilediğinden onu çevirir; şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kamaştırıp götürüverecektir.

44. Allah, gece ile gündüzü evirip çevirir. Hiç şüphesiz, bunda basiret sahipleri için birer ibret vardır.

45. Allah, her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üzerinde yürümekte, kimileri iki ayağı üzerinde yürümekte, kimi de dört (ayağı) üzerinde yürümektedir. Allah, dilediğini yaratır. Hiç şüphe yok Allah, her şeye güç yetirendir.

46. Andolsun biz, açıklayıcı ayetler indirdik. Allah, dilediğini doğru yola yöneltip-iletir.

Nur Suresi 41/46 

 Nur Suresi 41. Ayetten 46. Ayete Kadar  Tefsiri

Allah tüm kâinatın nurudur. Fakat O’nun Nuru’nu ancak takva sahibi müminler alabilir ve algılayabilir. Diğerleri, her yeri kuşatan ve her şeyi saran Nur’a rağmen kör gibi karanlıklar içinde yalpalayıp dururlar. Burada, Nur’a götüren sayısız ayetler, işaretlerden yalnızca birkaçı yeri geldiği için anılmaktadır. Ancak kalp gözü açık olan kişi bunları görür ve Allah’ın her an çevresinde faaliyette bulunduğunu farkeder.

Fakat, kalpleri kör olanlar ve yalnızca duyu organı gözleriyle görebilenler biyolojiyi, zoolojiyi ve dünya üzerinde faaliyette olan diğer bilimleri görebilir, ancak her yerde etkilerini gösteren Allah’ın ayetlerini hiç bir yerde görüp tanıyamazlar.

Mecazi kullanımdaki “göklerdeki dağlar” ifadesinden donmuş bulutlar kasdedilmiş olabilir. Ayrıca, göklere uzanan ve karla kaplı doruklarının, bulutlarda dolu fırtanalarıyla sonuçlanan yoğunlaşmalara neden olduğu yüksek dağlar da kasdedilmiş olabilir.

Kaynak: Tefhimu’l Kur’an – Kur’an’ın Anlamı ve Tefsiri Mevdudi

Aşağıdaki konularda ilginizi çekebilir:

Kur’anın Meydan Okuması- Haydi Benzeri Bir Sure Getirin (bilgidem.com)

İslam İsmi Nereden Geliyor ? İslam Nedir? İslam’ın Özü! (bilgidem.com)

 

“Evrende İnsan Tek Başına Değildir!” üzerine 2 yorum

  1. Çok güzel bir anlatım ve güzel aydınlatıcı bir konu olmuş. Tebrikler. İbret almak ta bizlere düşüyor.

    Cevapla

Yorum yapın