İman Edenlere Hitab!

Bismillâhirrahmânirrahîm

104- Ey iman edenler, “Raina-Bizi güt, bize bak” demeyin, “Unzurna-Bizi gözet” deyin ve dinleyin. Kâfirler için acıklı bir azab vardır.

İman Edenlere Hitab!

105- Kitap Ehlinden olan kafirler ve müşrikler, Rabbinizden üzerinize bir hayrın indirilmesini arzu etmezler. Allah ise, dilediğine rahmetini tahsis eder. Allah büyük fazl sahibidir.

106- Biz, ondan daha hayırlısını veya bir benzerini getirinceye (kadar) hiç bir ayeti neshetmez (hükmünü yürürlükten kaldırmaz) veya unutturmayız (ya da geri bıraktırmayız) . Bilmez misin ki Allah, gerçekten her şeye güç yetirendir.

107- (Yine) Bilmez misin ki, gerçekten göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. Ve sizin Allah’tan başka veliniz de yardımcınız da yoktur.

108- Yoksa daha önce Musa’nın sorguya çekildiği gibi, siz de peygamberinizi sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Kim imanı küfre değişirse, artık o, dosdoğru yolu sapıtmış olur.

109- Kitap Ehlinden çoğu, kendilerine gerçek (hak) apaçık belli olduktan sonra, nefislerini (kuşatan) kıskançlıktan dolayı, imanınızdan sonra sizi küfre döndürmek arzusunu duydular. Fakat, Allah’ın emri gelinceye kadar onları bırakın ve (onlara) ilişmeyin. Hiç şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir.

110- Dosdoğru namazı kılın, zekâtı verin; önceden kendiniz için hayır olarak neyi takdim ederseniz, onu Allah katında bulacaksınız. Hiç şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı görendir.
Bakara Suresi-104/110

Tefhimul Kur’an

Aşağıdaki konularda ilginizi çekebilir:

Kalbi İman Işığı İle Aydınlananların Mükafatı (bilgidem.com)

İmanın Fayda Etmediği Vakit (bilgidem.com)

İtaat : İslamın Hükmüne Rıza Hangi Koşullarda Gösterilir? (bilgidem.com)

İslam’da Hoşgörü ve Müsamaha (bilgidem.com)

Yorum yapın