Arş’ı Taşıyanların Duası

Biz insanlar arşın nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz. Onu herhangi bir şeye benzeterek de tasvir edemeyiz. Taşıyıcı meleklerin O’nu nasıl taşıdıklarını da, O’nun çevresinde görevli olanların orada nasıl bir işlev gördüklerini de bilmiyoruz.

Arş'ı Taşıyanlar

Bismillâhirrahmânirrahîm

7- Arş’ı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar. Rabb’lerini överek tesbih ederler, O’na inanırlar. Mü’minler için: “Rabbimiz! İlmin ve rahmetin her şeyi kapladı. Tevbe edip senin yoluna uyanları bağışla; onları cehennem azabından koru ” diye bağışlama dilerler.

Mü’min suresi – 7

Aslında insanın kavrayış kapasitesi dışında kalan bir takını zihinsel tabloların peşine düşmenin de bir yararı yoktur. Gaybe ilişkin konularda tartışmaya girmeye gerek yoktur. Zira yüce Allah bu konuda hiç kimseye bir şey bildirmemiştir. Surenin akışı içinde dile getirilen gerçekle ilgili olarak verilen bilginin tamamı şundan ibarettir: Allah katında yüksek bir dereceye sahip olan “O’na iman eden” ve “Rablerini övgü ile noksan sıfatlardan tenzih eden” birtakım kullar, evet işte bu kullar yüce Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ettikten sonra yeryüzünde inanmış insanlara inanmış birinin inanmış biri hakkında yapacağı en güzel dua türünden bir dua ediyorlar. Kur’an-ı Kerim bu meleklerin özellikle imanlarına dikkat çekiyor -ki zaten meleklerin iman ettikleri açıkça ifade ediliyor- bu iman bağı ile onları inanmış insanlara bağlasın.

Melekler dualarına edeplerini takınarak başlıyorlar. Bununla bize de dua ve dileğin edebini öğretmiş oluyorlar. Diyorlar ki:

“Rabbimiz! İlmin ve rahmetin her şeyi kapladı.”

Duadan önce -insanlar için rahmet dilerken- yüce Allah’ın her şeyi kuşatan rahmetine sığındıklarını ve Allah’ın her şeyi kuşatan ilmine havale ettiklerini dile getiriyorlar. Allah’ın huzurunda hiçbir öneride bulunamayacaklarını bütün yaptıklarının Allah’ın rahmetine ve ilmine sığınarak ve onlara dayanarak bir dilekte bulunmaktan ibaret olduğunu ifade ediyorlar.

“Tevbe edenleri ve senin yolunu izleyenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru.”

Bağışlama ve tevbeye ilişkin bu işaret surenin girişi ve orada Allah’ın “Günahları bağışlayan, tevbeyi kabul eden” şeklindeki nitelemeleriyle bütünleşmektedir. Cehennem azabına ilişkin işaret de oradaki Allah’ın “Azabı şiddetli olan” sıfatını karşılamaktadır.

Kaynak : Fizilal’il Kur’an

Aşağıdaki konularda ilginizi çekebilir:

İbadur Rahman- Rahman’ın Seçilmiş Kulları Kimdir? (bilgidem.com)

Hayatın İçindeki Sadakalar (bilgidem.com)

İsrâ Ve Mirac Nedir? (bilgidem.com)

Kur’an Allah’dan Başkası Tarafından Gelmiş Olsa İdi (bilgidem.com)

Yorum yapın