Kehf Suresi’nin İlk On Ayeti’nin Fazileti

Kehf Suresinin  fazileti, Ashâb-ı Kehf kimdir? Ayet ile Ashâb-ı Kehf. Ashâb-ı Kehf kaç yıl mağarada kaldı? 

Kehf Suresi'nin İlk On Ayeti’nin Fazileti

Kur’an Ashâb-ı Kehf’den nasıl bahseder? Kehf Suresi’ nin İlk On Ayeti’nin fazileti. 

Bismillâhirrahmânirrahîm

1. Hamd olsun Allah’a ki kulu (Muhammed’e), Kitab ‘ı indirdi ve ona hiçbir eğrilik koymadı.

2. Onu dosdoğru (bir Kitab)olarak indirdi ki katından gelecek şiddetli azaba karşı (insanları)uyarmak ve yararlı işler yapan müminlere kendileri için güzel mükâfat bulunduğunu müjdelemek için.

3. Onlar orada ebedî kalacaklardır.

4. Ve “Allah evlât edindi” diyenleri de uyarmak için.

5. Ne onların (Allah evlât edindi, diyenlerin), ne de atalarının bu konuda hiçbir bilgisi yoktur. Ağızlarından çıkan bu söz ne büyük oldu! Yalandan başka bir şey söylemiyorlar.

6. Bu yeni Kitab’a inanmazlarsa (ve bu yüzden helâk olurlarsa) arkalarından üzüntüyle neredeyse kendini harap edeceksin.

7. Biz, insanların hangisinin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi dünyanın kendine mahsus bir zinet yaptık.

8. (Bununla beraber) biz mutlaka oradaki her şeyi kupkuru bir toprak yapacağız.

9. (Resûlüm)! Yoksa sen, bizim âyetlerimizden (sadece) Kehf ve Rakîm sahiplerinin ibrete şâyan olduklarını mı sandın?

10. O (yiğit) gençler mağaraya sığınmışlar ve: Rabbimiz! Bize tarafından rahmet ver ve bize, (şu) durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla! Demişlerdi.
{Ashâb-ı Kehf, dinleri uğruna yurtlarından çıkıp dağdaki bir mağaraya sığınan, orada 309 sene uyku halinde kalan bu uzun süreden sonra da Allah tarafından diriltilen gençlerdir…}

Ayetler ile ilgili Hadis:

Ebü’d–Derdâ radıyallahu anh ‘den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
Kehf sûresi’nin başından on âyet ezberleyen kimse deccâlden korunmuş olur.” Bir rivayette: “Kehf sûresi’nin sonundan” buyrulmuştur

Müslim, Müsâfirîn, 257. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Melâhim 14; Tirmizî, Fezâilu’l–Kur’ân 6.

Diğer konularıda okumak için aşağıdaki linklere tıklayabilirsin.

Kur’anın Meydan Okuması- Haydi Benzeri Bir Sure Getirin

Kur’an Allah’dan Başkası Tarafından Gelmiş Olsa İdi

Yayınlanma tarihi: 23 Ağu 2019-10-09-2021

“Kehf Suresi’nin İlk On Ayeti’nin Fazileti” üzerine 2 yorum

Yorum yapın