Ezan Okunurken Tekrar Etmenin Fazileti

Ezanı Duyan Bir Kişinin Söyleyeceği Sözler Nelerdir? Ezan Okunurken Ne Yapılmalı? Ezan okunurken tekrar edilmeli mi? Ezanı tekrar etmenin fazileti

Ezan Okunurken Tekrar Etmenin Fazileti

Ezan Okunurken, Müezzinin Söyledikleri Aynen Söylenir mi?

667- Ebû Said el Hudri (r.a)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Ezanı işittiğiniz zaman müezzinin söylediklerini aynen tekrar edin.”

(Ebû Davud, Salat: 36; Tirmizî, Salat: 155)

Müezzinin Söylediklerini Tekrar Etmenin Sevabı

668- Ebû Hüreyre (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v) ile birlikte oturuyorduk, Bilal kalkıp ezan okumaya başladı. Ezanı bitirince Rasûlullah (s.a.v):

“Kim müezzinin söylediklerini bilerek ve inanarak tekrar ederse Cennet’e girer” buyurdu.

(Müsned: 38270)

Müezzinin Söyledikleri Tekrar Edilmeli

669- Mücemma b. Yahya el Ensari (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir: Ebû Umâme Sehl b. Huneyf’in yanında oturuyordum, o anda müezzin ezan okumaya başladı ve iki defa “Allahü ekber” dedi. Ebû Umâme’de iki defa tekbir getirdi. Müezzin: “Eşhedü en lâ ilâhe illallah dedi o da aynı sözleri iki defa tekrar etti. Sonra müezzin Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullâh” deyince o da aynen iki sefer tekrar etti ve şöyle dedi: Muaviye b. ebi Süfyan, Rasûlullah (s.a.v)’in böyle yaptığını bana haber vermişti.

(Buhârî, Ezan: 7; Dârimi, Salat: 9)

Müezzin, “Hayye Alessalah” Ve “Hayye Alel Felah” Derken Diğer Kimseler Ne Söyleyecek?

670- Alkame b. Vakkas (r.a)’den rivâyete göre, şöyle demiştir:
“Muaviyenin yanında oturuyordum, Müezzini ezan okumaya başlayınca o da, müezzinin ezanda okuduklarını aynen söylemeye başladı. Müezzin: “Hayye alessalâh” deyince, Muaviye “Lâ havle velâ kuvvete illa billah” dedi. Yine müezzin “Hayye alel felâh” deyince, Muaviye yine: “Lâ havle velâ kuvvete illa billah” dedi. Bundan sonra da müezzinin söylediklerini aynen tekrar etti sonra da: Rasûlullah (s.a.v)’in böyle söylediğini işitmiştim dedi.

(Buhârî, Ezan: 7; Dârimi, Salat: 9) [Sünen-i Nesai]

2412 – Abdullah İbnu Amr İbni’l-Amr Âs (radıyallâhu anh)’ın anlattığına göre, Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın şöyle söylediğini işitmiştir:

“Ezanı işittiğiniz zaman müezzinin söylediğini aynen (kelime kelime) tekrar edin. Sonra bana salât-u selâm okuyun. Zîra kim bana salât-u selâm okursa Allah da ona on misliyle rahmet eder. Sonra benim için el-vesîle’yi taleb edin. Zîra o, cennete bir makamdır ki, mutlaka Allah’ın kullarından birinin olacaktır. Ona sahip olacak kimsenin ben olmamı ümid ediyorum. Kim benim için Allah’tan el-Vesîle’yi taleb ederse, şefaat kendisine vâcib olur.”

Müslim, Salât 11, (384); Ebü Dâvud, Salât 36, (522); Nesâî, Ezan 33, (2, 23); Tirmizî, Salât 154, (208); İbnu Mâce, Ezân 4, (720). Hadisin ilk cümlesi Buhârî’de de rivayet edilmiştir (Ezân 7).

2414 – Hz. Ömer (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

“Müezzin, “Allahu ekber Allahu ekber” deyince sizden kim samimiyetle, “Allahu ekber Allahu ekber” derse, sonra müezzin: “Eşhedu en lâ ilâhe illallah” deyince, “Eşhedu en lâ ilâhe illallah” derse; sonra müezzin: “Eşhedu enne Muhammeden Resulullah” deyince, “Eşhedü enne Muhammeden Resulullah” derse; sonra müezzin: “Hayye ala’s-salât” deyince “Lâ havle velâ kuvvete illâ billah” derse; sonra müezzin: “hayye ala’l-felâh” deyince, “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” derse; sonra müezzin: “Allahu ekber Allahu ekber” deyince, “Allahu ekber Allahu ekber” derse; sonra müezzin: “Lailâhe illallah” deyince “Lâilahe illallah” derse cennete girer.”

Buhârî, Cuma 23. [Kütüb-i Sitte ]

İlginizi çekebilecek diğer yazılarımıza aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz…

Allah’ın Emri Namaz

Cennetteki Reyyan Kapısından Kimler Girecek

Yayınlanma tarihi: 6 Eyl 2019-güncellenme tarihi: 23-10-2021

“Ezan Okunurken Tekrar Etmenin Fazileti” üzerine 2 yorum

Yorum yapın