10 Muharrem: Aşure Günü Nedir? Aşure Gününde Olan Olaylar?

10 Muharrem Aşure günü hangi olaylar olmuştur?

10 Muharrem: Aşure Günü Nedir? Aşure Gününde Olan Olaylar?

Muharrem ayının 10. günü Aşure günü olarak bilinir. Peki Aşure günü hangi olaylar olmuştur? Aşure gününün fazileti nedir? Aşure günü oruç tutulur mu?  Muharrem ayının kaçında oruç tutulmalı? Muharrem ayında oruç tutmak gerekli mi? Merak ettiğiniz sorulan cevaplarını sahih ( doğru) kaynaklar ile sizler için araştırdık.

-Aşure gününün faziletleri:

Bazı âlimlere göre Muharrem ayının onuncu gününe Aşure günü denilmesi, o günde on Peygambere on tane büyük ihsanda bulunulmasından dolayıdır. Aşure gününün değerini yücelten bu ihsanlar şunlardır:

1. Âdem (a.s.)’ın tevbesi bu günde kabul edilmiştir.

2. Nuh (a.s.)’ın gemisi bugünde karaya çıkmıştır.

3. İbrahim (a.s.) bu günde dünyaya gelmiştir.

4. Yâkub (a.s.)’ın gözleri Aşure günü görmeye başlamıştır.

5. Yunus (a.s.) balığın karnından bugün kurtulmuştur.

6. Yusuf (a.s.) kuyudan Aşure günü çıkmıştır.

7. Hz. Musa, Firavun ve ordusundan Aşure günü kurtulmuştur.

8. Dâvud (a.s.)ın tevbesi bugünde kabul edilmiştir.

9. Hz. İsa o günde doğmuş o günde göklere çıkartılmıştır.

10. Muhammed (s.a.)’ın gelmiş geçmiş bütün günâhları aşure gününde affedilmiştir.

Buharı şârihi Aynî’nin bildirdiğine göre bazı âlimler, İdris Peygamber’in semaya kaldırılışının, Eyyub Peygamber’in hastalıktan kurtuluşunun ve Süleyman (a.s.)’a saltanatın ihsan edilişinin de bugünde olduğunu söylerler.

Peygamber (s.a.) torunu, Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da şehid edilişi de Aşure gününe, yani Muharrem’in onuncu gününe rastlar. Ancak adı geçen güne gösterilen saygı, bu yüzden değildir.

Çünkü Kerbelâ hâdisesi Hicretin 61. yılında olmuştur. Halbuki bu günü Peygamber (s.a.) hicretten itibaren hatta daha önceleri kutsal saymış ve oruç tutmuştur. Üstelik bir günün kutsallığı, o günde olan kötü hadiselerden çok sevindirici, hayırlı hâdiselerden dolayı olur. Nitekim Hz. Peygamber’in doğum gecesi olan Mevlid tüm İslam âleminde ihtifallerle anıldığı halde, vefat günü hiç anılmamakta hattâ halk tarafından bilinmemektedir bile.

Yukarıda görüldüğü gibi aşure gününde Peygamberlerin karşılaştıkları hadiseler hep ihsandır, sevindirici şeylerdir. Kerbelâ hâdisesi ise, bütün müslümanların büyük bir üzüntüyle andıkları hiç hatırlamak istemedikleri acı bir hâdisedir.

O halde Aşure günü tutulan orucun Kerbelâ hâdisesi ve Hz. Hüseyin’in şehîd edilişi ile hiçbir ilgisi yoktur. Aşure gününü Kerbelâ hadisesi yüzünden kutsallaştırmanın ve bu yüzden oruç tutmanın îslâmî ve dinî hiç bir yönü olmadığı gibi, bir bid’at olması hasebiyle İslama aykırıdırda.

-Aşure günü oruç tutulur mu?  Muharrem ayının kaçında oruç tutulmalı? Muharrem ayında oruç tutmak gerekli mi?

Aşure gününün, Muharremin 9. günü mü, yoksa 10. günü mü olduğu konusunda farklı görüşler olduğunu ve ulemanın çoğunluğuna göre bu günün Muharrem’in onuncu günü olduğu belirtilmişti. On manasına gelen “aşr” kelimesinden dolayı bu ismi aldığına da işaret edilmişti.

Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Bu konuda bütün âlimler müttefiktirler.

-Aşure günü hem Müslümanların hem de Yahudilerle, Hıristiyanların saygı besledikleri bir gün­dür.

Aşure günü oruç tutmak müstehabtır. Bununla birlikte buna bir gün evvelini de eklemek gerektir. Yani Muharrem’in dokuz ve onuncu günleri oruç tutulur.

– Peygamber (s.a.) dini konularda Yahudi ve Hıristiyanlara benze­memeyi arzulardı.

(Kaynak: Sunen-i Ebu Davud)

Şehrullah: Muharrem Ayı İle ilgili Hadisler:

1-  Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Ramazan ayından sonra en kıymetli oruç – -Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.” (Müslim, Sıyam: 38; Ebû Dâvûd, Savm: 56)

(Kaynak: Tirmîzî: Ebû Hüreyre hadisi hasendir.)

2-  Aişe (r.anha)’dan; demiştir ki:

“Aşure günü Kureyşlilerin câhiliye devrinde oruç tuttukları bir gündü. o günde Peygamber (s.a.) de oruç tutuyordu. Rasûlullah (s.a.), Medine’ye gelince aşure günü (yine) oruç tuttu ve o günün orucunu emretti. Ramazan orucu farz kılınınca artık farz oruç ramazan oldu ve aşure terk edildi. (Bundan sonra) isteyen o gün oruç tuttu, isteyen tutmadı.”

(Kaynak: Sunen-i Ebu Davud)

3- Hz. Ali den rivayet edildiğine göre, bir adam Hz. Peygamber’e: Ramazandan sonra bana ne zaman oruç tutmamı emredersin? diye sormuş. Hz. Peygamber de şu cevabı vermiştir:

Muharrem ayında oruç tut. Çünkü o, Allah’ın ayıdır. O ayda öyle bir gün var ki, Allah o günde bir kavmin tevbelerini kabul etmiş, bir kavminkini de kabul edecektir”

4-  İbn Abbas (r.anhumâ)’dan; demiştir ki:

Rasûlullah (s.a.) Medine’ye gelince Yahudileri, Aşure günü oruç tutarlarken buldu. Bunun sebebi sorulduğunda Yahudîler:

Bu (gün) Allah (c.c.)’ın Firavun’a karşı Musa’ya yardım ettiği gündür. Biz onu tazim için bugün oruç tutuyoruz” dediler. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.) “Biz Musa’ya sizden daha yakın (ve daha müstehak)ız” buyurdu ve Aşure orucunu emretti.

5- Câbir (r.a.)’in şöyle dediği rivayet edilmiştir:

Rasûlullah (s.a.) bize Aşure orucunu emrediyor, ona teşvik ediyor ve ona ahid alıyordu. Ramazan orucu farz kılınınca bize emretmedi, Nehy etmedi (yasaklamadı) ve bizden onun için ahid de almadı.”

(Kaynak: Sunen-i Ebu Davud)

6- Abdullah b. Abbas (r.anhuma)’ın şöyle dediği rivayet edilmiştir: Rasûlullah (s.a.) Aşure günü oruç tutup bize de tutmamızı em­rettiği zaman kendisine: Ya Rasûlallah! Bu gün Yahudilerle Hıristiyanların tazim ettik­leri bir gündür, dediler.

Bunun üzerine Peygamber (s.a.):

“Öyleyse gelecek sene biz de (Muharrem’in) dokuzunda tuta­rız”, buyurdu. Fakat ertesi yıl gelmeden Peygamber (s.a.v) vefat etti.

(Kaynak: Sunen-i Ebu Davud)

Yukarıdaki hadisler Aşure gününün mübarek bir gün olduğunu göstermektedir. Bilindiği gibi Ramazan orucunun farz edilişi Hicretin ikinci yılında olmuştur. Ramazan orucu farz kılınınca artık farz orucun ramazan orucu olduğu ve Aşure orucunu isteyenin tutup, isteyenin tutmadığı beyan edilmektedir. Rasûlullah (s.a.)’in “İsteyen oruç tutar, isteyen tutmaz” buyurması da o günün orucunun farz olmadığına işaret içindir. O günün orucunun ehemmiyetinin olmadığına delâlet etmez.

(Kaynak: Sunen-i Ebu Davud)

 

Yayınlanma tarihi: 13 Eylül 2019 – Güncelleme tarihi: 31-07-2023

“10 Muharrem: Aşure Günü Nedir? Aşure Gününde Olan Olaylar?” üzerine 6 yorum

 1. masaallah sayfayı yeni keşfettim.. lütfen hassaten bymevzularda mevzularda her zaman böyle sahih kaynaklardan alıntı yapin.. ki tereddüt ile okumayalım..

  tebrik ediyorum.. Allah muvaffak eylesin..

  Yanıtla
 2. Rabbim bu mubarek günün kıymetini bilenler gereğini yerine getirenlerden eylesin hepimizi inşaAllah..

  Yanıtla
 3. Benim bildiğim ile olaylar bir tane idi. meğersem pek çok olay olmuş. Allah razı olsun. Öğrenmenin yaşı yokmuş

  Yanıtla

Yorum yapın