Küfrü İmâna Tercih Edeni Dost Edinmeyin

Küfrü İmâna Tercih Edeni Dost Edinmeyin

23. Ey iman edenler! Eğer küfrü imâna tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi dostlar edin­meyin. Kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin kendileridir.

24. De ki: “Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeş­leriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığını/ mallar, kesâda uğramasından korktuğunuz ticâret, hoşlandı­ğınız meskenler size Allah’tan, Resulünden ve Allah yo­lunda cihad etmekten daha sevgili ise, artık Allah emri­ni getirinceye kadar bekleyin. Allah fasıklar toplu­luğunu hidâyete erdirmez.”

Tevbe Suresi 23/24

Âyetlerin Tefsiri

23. Burada, “Ey iman eden­ler” diye nida edilmesi, mü’minlere değer verildiğini ve onların, Allah’ın emirlerine sarılma hususunda birbirleriyle yarışmaları için teşvik edildik­lerini gösterir. İbn Mesud şöyle der: “Yüce Allah’ın, “ey iman edenler” diye hitap ettiğini işittiğinde iyice dinle. Çünkü bu hitapta sana ya bir hayır em­redilir veya bir kötülük yasaklanır. Ayetin mânâsı şöyledir: Ey mü’minler! kâfir olan babalarınızı ve kardeşlerinizi, kendilerini sevdiğiniz ve saydı­ğınız dost ve yardımcılar edinmeyin. Onlar kâfirliği İmandan üstün tutup ona lercih ederler ve kâfirlikte ısrar ederlerse onları dost edinmeyin. Sizden kim onları dost edi­nirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. İbn Abbas şöyle der: O da onlar gibi müşriktir. Çünkü şirke razı olanın kendisi de müşriktir.[66]

24. De ki: Eğer şu akrabalarınız, yani babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz ve diğerleri kendilerinden yardım aldığınız aşiretiniz, kazandığınız mal­larınız, kesâda uğramasında korktuğunuz bir ticâret, ve içinde oturmaktan hoşlandığınız evler İşte bu anlatılan şeyler size, Allah ve Rasulüne hicret etmekten ve Allah’ın dinine yardım için cihâd etmekten daha sevgili ise… Bu cümle, nin cevabıdır. Artık, Allah dünyada veya âhirette sizi cezalandırmcaya kadar bekleyin. Bu şiddetli bir uyarı ve tehdittir. Allah, itaatinden çıkanları, mutluluk yoluna iletmez. Bu da çoluk çocuğunu veya malını veya vatanını hicrete ve cihâda tercih edenler için bir tehdittir.

Kaynak:SAFVETUT TEFASİR

Yorum yapın