Yatarken Şeytanın Şerrinden Korunmak İçin Okunacak Dualar

Yatarken şeytanın şerrinden korunmak için hangi dualar okunmalıdır?

Yatarken Şeytanın Şerrinden Korunmak İçin Okunacak Dualar

Şeytanın Şerrinden Korunmak İçin Okunacak Dualar. Yatarken şeytanın şerrinden korunmak için okunan dualar ve ilgili hadisler…

1- Müminlerin annesi Hafsa’dan (Radiyallahu Anha) rivayet edildiğine göre: “Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, uyumak istediği zaman, sağ elini yanağının altına kordu sonra şöyle derdi:

“Allâhümme kınî azâbeke yevme teb’asü ibâdeke”

(Allah’ım! Kullarını hesap için diriltip göndereceğin zaman, beni azabından koru) Bunu üç defa söylerdi.”

(Ebû Dâvud, Tirmizi, Nesâi, İbn-i Mâce)

2- Ebu Hüreyre’den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, demiştir ki, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem yatağına girdiği zaman şöyle söylerdi:

Allâhümme rabbe’s-semâvâti ve rabbel-arzı ve rabbe’l-arşi’l-azîmi. Rabbenâ ve rabbe külli şey’in fâlika’l-habbi ve’n-nevâ müvezzili’t-tevrâti ve’l-incîli ve’l-kur’ân. Eûzü bike min şerri külli zîşerrin ente âhizun bina-siyetihî, ente’l-evvelü feleyse kableke şey’un, ve ente’l-âhiru feleyse ba’deke şey’un, ve ente’z-zâhiru feleyse fevkake şey’un, ve ente’l-bâtınu feleyse dûneke şey’un, ıkdı annâ-eddeyne ve eğninâ mine’l-fakri.

(Ey gökleri yaratan, arzı yaratan, büyük Arş’ı yaratan, bizi yaratan, her şeyi yaratan, tohumu ve çekirdeği çatlatan, Tevrat’ı, İncil’i ve Kur’an’ı indiren Allah’ım. Kudretinle yakalar olduğun her kötülük sahibinin şerrinden Sana sığınırım. Sen başlangıcı olmayan evvelsin, Senden önce hiç bir şey yoktur. Sen, nihayeti olmayan sonsun; Senden sonra hiç bir şey yoktur. En büyük alamet ve delillerle varlığı bilinen Zahir’sin; Senin üstünde hiç bir şey yoktur. Sen gözle görülüp idrak edilemeyen Batın’sın; Senden daha lâtif hiç bir şey yoktur. Bizim her borcumuzu öde ve bizi fakirlikten müstağni kıl) şeklindedir.

Ebû Davud’un rivayetinde, son cümle: “Benim her türlü borcumu öde ve beni fakirlikten müstağni kıl.” şeklindedir.)
(Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizi, Nesâi, İbn-i Mâce)

3- Hazreti Ali’den (Radıyallahu Anh) sahih bir isnadla rivayet göre, demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, yatağında şöyle derdi:

Allâhümme innî eûzü birizâke min sahatike ve eûzü bimuâfâtike min şerri mâ ente âhizun binâsiyetihî. Allâhümme ente tekşifu’l-mağreme ve’lme’seme. Allâhümme lâ yühzemü cündüke, ve lâ yuhlefu va’düke ve lâ yenfau zelceddi minke’l-ceddü. Sübhânekellâhümme ve bihamdike.”

(Allah’ım! Kudretinle yakalar olduğun her şeyin kötülüğünden, Kerim olan zatına ve Kur’anına sığınırım. Allah’ım, Sen borcu ve günahı kaldırırsın. Senin ordun perişan olmaz, va’dın da bozulmaz. Şeref ve varlık sahibine, varlığı fayda vermez; şeref ve mevki ancak Sendendir. Allah’ım, Sana hamdederek Seni noksanlıklardan tenzih ederim.”
(Ebû Dâvud, Nesâi)

4- Enes’den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, demiştir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem yatağına girdiği zaman şöyle derdi:

Elhamdü lillâhi’llezi et’amenâ ve sekânâ ve kefânâ ve âvânâ fekem mimmen lâ kâfiye lehû ve lâ mu’viye.

(O Allah’a hamd olsun ki, bize yedirdi, bize içirdi,bizden kötülükleri kaldırıp ihtiyaçlanrıuzı giderdi ve bizi korudu. Nice kimse vardır ki, onun ihtiyacını gideren yok, onu koruyucu yok...)
(Müslim, Ebû Dâvud, Tirmizi, Tirmizi demiştir ki, bu hadis hasendir, sahihdir)

Kaynak: Peygamberimizden Dualar Ve Zikirler -İMAM-I NEVEVİ

5-Aişe (r.anha) anamız şöyle demiştir:

Rasülullah (s.a.v.) yatağına yatacağı zaman, Nas, Felak ve İhlas surelerini okuyarak avuç içine üfler eliyle vücudunu sıvazlardı.

(Buhari. Deavat ,12)

Buhari ve Müslim’in diğer bir rivayetinde, Rasülullah (s.a.v.) her gece yatağına girdiği zaman avuçlarını birleştirerek İhlas, Felak ve Nas surelerini okuyup üfler, başından yüzünden ve vücudunun ön tarafından başlayarak ulaşabildiği yerlere kadar elleriyle sıvazlar ve bu işi üç sefer yapardı.

(Buhari, Fedailu’l Kur’an – 14)

Sizin için seçtiğimiz diğer dualar:

Uykusunda Korkan Kimsenin Okuyacağı Dualar

Vücut Ağrısına Karşı Okunacak Şifa Duaları

Gök Gürültüsü İşitildiği Zaman Okunacak Dualar

Baş Ağrısı-Göz Ağrısına Karşı Okunacak Şifa Ayeti ve Duaları

Nazar-Büyü-Böcek Ve Zehirli Haşeratlardan Koruyucu Dualar

Arabaya Binerken Okunacak Dua

Yayınlanma tarihi: 25 Ekim 2019 – Güncelleme tarihi: 26 Kasım 2021

“Yatarken Şeytanın Şerrinden Korunmak İçin Okunacak Dualar” üzerine 2 yorum

Yorum yapın