Üzüntülü Ve Dertli İken Okunacak Dualar

Üzüntülü Ve Dertli İken Okunacak Dualar

Rasûlullah’ın dertli, üzüntülü, borç halinde iken sahabelerine ve kızına öğrettiği dualar ile Yunus A.s’ın balığın karnında hapis olduğunda bu dertli durumundan kurtulmak için ettiği dua.

1- Hz. Yûnus aleyhisselâm’ın balığın karnında iken okuduğu dua’dır:

Üzüntülü Ve Dertli İken Okunacak Dualar

“Allahım! Senden başka ilâh yoktur, seni her çeşit kusurlardan tenzih edirim. Ben nefsime zulmedenlerdenim.”

2- Rasullah’ın üzüntü anında okuduğu dua:

Üzüntülü Ve Dertli İken Okunacak Dualar

“Halîm ve azîm olan Allah’tan başka ilah yoktur. Büyük Arş’ın Rabbi olan Allah’tan başka ilah yoktur. Kıymetli Arş’ın Rabbi, arzın Rabbi, Semâvât’ın Rabbi olan Allah’tan başka ilah yoktur.”

3- Sıkıntı ve Borçtan kurtulması için Rasullah’ın Ebû Ümâme (radıyallahu anh)’a sabaha çıkınca ve akşama ulaşınca okuması için öğrettiği dua:

Üzüntülü Ve Dertli İken Okunacak Dualar

“Allah’ım üzüntüden ve kederden sana sığınırm. Aczden ve tembellikten sana sığınırım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun galebe çalmasından ve insanların kahrından sana sığınırım.”

4-Rasullah’ın Kızı Hz Fâtıma’ya ”bu dua senin hizmetçi edinmeden daha hayırlıdır diyerek, kızına öğrettiği dua”:

Üzüntülü Ve Dertli İken Okunacak Dualar

“Allahım! Sen yedi semânın Rabbi, Arş-ı Âzam’ın Rabbisin. Sen bizim Rabbimiz ve herşeyin Rabbisin. Tevrat, İncil ve Furkân’ı indiren, tohum ve çekirdekleri açansın. Her şeyin şerrinden sana sığınıyorum. Her şeyin alnından yapışmışsın (dizginleri senin elindedir). Evvel sensin, senden önce bir şey yoktur. Ahir sensin, senden sonra da bir şey kalmayacak. Sen zâhirsin, senin üstünde bir şey mevcut değildir. Sen bâtınsın, senin dışında bir şey yoktur. Benim borcumu öde, beni fukaralıktan kurtar, zengin kıl.”

5- Rasullullah S.a.v ‘in Esmâ Bintu Umeys (radıyallâhu anhâ)’a sıkıntı anında okuması için öğrettiği dua:

Üzüntülü Ve Dertli İken Okunacak Dualar

Rabbim Allah’tır, Allah! Ben ona hiçbir şeyi ortak koşmam!

6- Ebu musa El Eş’ari’den (R.a) rivayet edildiğine göre, Resulullah Sallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
Kime bir keder yahut üzüntü isabet ederse şu kelimeler ile dua edip söylesin:

Senin kudretin altında, ben senin kulunum, erkek kulunun ve dişi kulununda oğluyum. Boynum senin kudret elindedir. Hükmün bana geçerlidir. Hakkımdaki hükmün adalettir. Kendini adlandırdığın özüne has bütün isimlerle, yahud kitabında indirdiklerinle, yahud yaratıklarından birine öğrettiğin isimlerleyahud katında seçtiğin gayb ilmindeki isimlerle Senden istiyorum ki , Kur’an’ ı göğsümün nûru, Kalbimin neşesi, kederimin izalesi, üzüntümün gidişi yapasın.

Peygamberin bu sözleri üzerine meclisteki adamlardan biri,
– Ey Allah’ın Resulu! Asıl aldanmış olan, bu sözleri söylemediğinden aldanandır.
Peygamberimiz:
Evet, bunları söyleyiniz ve bunları öğretiniz. Çünkü bunları taşıdıkları manalardaki şeyleri isteyerek söyleyin. Allah üzüntüsünü giderir ve ferahlığını uzatır, buyurdu.*

*İbn-i sünnî

“Üzüntülü Ve Dertli İken Okunacak Dualar” üzerine 2 yorum

Yorum yapın