İtaat : İslamın Hükmüne Rıza Hangi Koşullarda Gösterilir?

İtaat, itaat etmek nasıl itaat edilir, kime itaat edilir, emr’e uymak, kimin emr’ine uyulur? kitap ve sünnete bağlı kalmaya teşvik, kısa ve öz anlatımlar ile tüm merak edilenler burada…

İslamın Hükmüne Rıza

Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygamber’e ve sizden olan Ulu’l emre (idarecilere) de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz  Allah’a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız  onu Allah’a ve Resûl’e götürün (onların talimatına göre halledin); bu hem hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir.

Nisa 59- Diyanet Vakfı Meali

Konu ile ilgili Hadisler:

Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor:

İtaat, İslâm’a uygun emirler içindir.”
(Buhari, Müslim)

Peygamberimiz şöyle buyuruyor:

Müslüman, günah işlemekle emr olunmadıkça aldığı emre hoşuna gitse de gitmese de uymakla, amirlerine itaat etmekle yükümlüdür. Fakat eğer günah işlemekle emr olunursa bu emre uyması, itaat etmesi söz konusu değildir.”
(Buhari, Müslim)

Konu ile ilgili Tefsir:

Ey mü’minler! Kitap ve sünnete sarılmak suretiyle Allah’a ve Rasülüne itaat edin. Müslü­man oldukları ve Allah’ın dinine bağlı kaldıkları müddetçe idarecilere de itaat edin. Zira yaratıcıya isyanda yaratılana itaat yoktur.

Âyette geçen sizden olan, ifadesi, kendilerine itaat edilmesi gereken yöneticilerin, şekil ve görünüş itibariyle değil, maddeten ve manen, kanı ve etiyle müslüman olmaları gerektiğini gösterir. Eğer herhangi bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, o konuda Allah’ın kitabı ve Rasulünün sünnetinin hükmüne başvurun.

Tefsir kaynağı: safvetut tefasir

Tavsiye makaleler:

Kimsenin Kınamasına Aldırmazlar

İbadetin Anlam Ve Önemi

İbadur Rahman- Rahman’ın Seçilmiş Kulları Kimdir?

Faiz – Faiz Hakkında – Faiz Yiyenin Durumu

Yayınlanma tarihi: 15 Kas 2019-Güncellenme tarihi 25-06-2021

“İtaat : İslamın Hükmüne Rıza Hangi Koşullarda Gösterilir?” üzerine 4 yorum

Yorum yapın