Nazar Duası: Nazara Karşı Okunacak Sureler

Nazar, göz değmesi bir gerçektir. İnsanlara, hayvanlara her şeye nazar göz değebilir. Nazar duaları ile nazardan korunabilirsiniz.

Nazar Duası: Nazara Karşı Okunacak Sureler

Nazara karşı okunması gereken sureler nelerdir? Nazar değen kişiye okunacak dualar nelerdir?

Nazar değmesi ile ilgili bilgiler:

Nazar’ın hak olduğu ile ilgili hadis:

1- “… Ebû Hüreyre (Ra) ‘dan rivayet edildiğine göre; Resûlullah (Sallaahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

«Göz (yâni nazar değme işi) hak (yâni bir gerçek)dir.»”

2- “… Âişe (Radıyallâhü anhâ)’dan rivayet edildiğine göre; Resûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
«Nazar’dan Allah’a sığınınız. Çünkü göz (değme işi) gerçektir.»”

[İbn- Mace]

Kalem Suresi 51-52 Nazar ayetinin Nuzuli:

el-Kelbî dedi ki; Araplardan bir kimse iki ya da üç gün hiçbir şey yemek­sizin durur, sonra da çadırın yan tarafına kaldırılır, önünden develer ya da koyunlar geçince: Ben bugün gibi bundan daha güzel deve ya da koyun gör­müş değilim, derdi. Aradan fazla geçmeden hemen onlardan bir miktar ölü olarak yere yıkılıverirdi. İşte kâfirler böyle bir kimseden Peygamber (sav)’a nazar etmesini istediler. O da onların bu isteklerini kabul etti. Peygamber (sav) yanından geçince, şu beyiti okudu:

“Senin kavmin seni bir efendi kabul ediyor(lar)dı,

Artık, ben seni nazar değmiş bir efendi olduğunu görüyorum.”

Yüce Allah Peygamberini nazarına karşı korudu ve: “Gerçek şu ki; o kâ­firler… neredeyse gözleri İle seni devireceklerdi” buyruğu nâzil oldu Buna yakın bir rivayeti el-Maverdî zikretmiştir.

[Kaynak: Kurtubi Tefsiri]

Kalem Suresi 51-52 – Nazar Ayeti:

Kalem Suresi 51-52 - Nazar Ayeti:

Latince Okunuşu:

51. Ve in yekadulleziyne keferu leyuzliguneke biebsarihim lemma semi’uzzikre ve yegulune innehu lemecnun.
52. Ve ma huve illa zikrun lil’alemiyn.

Anlamı: Şüphesiz inkar edenler Zikr’i (Kur’-an’ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) “Hiç şüphe yok o bir delidir” diyorlar. (51) Halbuki o (Kur’an), âlemler için ancak bir öğüttür. (52)

Kalem Suresi-51-52

Muavvizeteyn sureler ile nazardan- büyüden – sihirden ve hastalıklardan korunma:

Muavvizeteyn sureler ile nazardan- büyüden – sihirden ve hastalıklardan korunma:

Muavvizeteyn ne demektir?

Muavvizeteyn Allah’a sığınmayı gösteren iki sûre demektir ve bu sureler Felak ve Nâs sûreleri’dir.  Felak ve Nâs sûrelerinde Allah, görünen ve görünmeyen, bilinen ve bilinmeyen bütün korkunç ve zararlı şeylerden kendisine sığınmamızı emretmiştir.

1- Bu iki sûrenin fazileti hakkında Câbir bin. Abdullah (r.a)’dan şöyle rivayet edilmiştir: Resûlullah (s.a.s) bana:

“- Oku! Ey Cabir!”buyurdu. Ben de:

“- Ya Rasulallah! Babam anam sana feda olsun, ne okuyayım?” dedim. Peygamber Efendimiz (s.a.s):

“- Felak ve Nâs sûrelerini” buyurdu. Her ikisini de okudum. Sonra bana dönüp: “Bu sûreleri oku. Bunların bir benzerini daha okuyacak değilsin” buyurdular.

Bu iki sûre devamlı okunursa cin ve şeytan kişiye zarar veremez, sihir, büyü tesir etmez. Mü’min her türlü zararlı ve şerli şeylerden korunmak için bu iki sûreyi okumalıdır. Allah’ın rasûlu öyle yaparlardı.

2- Nitekim Ukbe (r.a) şöyle rivayet etmiştir: “Rasûlullah (s.a.s) ile beraber Cuhfe ile Ebvâ arasında yolculuk yapıyorduk. Birden bizi bir rüzgâr ve kesif bir karanlık kapladı. Bunun üzerine Rasûlullah (s.a.s) “Gul euzü birabbil-felâk” ve “Gul euzü birab’bin-nâs”ı okuyarak korunmaya başladı ve: “Ey Ukbe! Bu iki sûreyi okuyarak korun. Hiç bir korunan bu iki sûrenin benzeri ile korunmamıştır” buyurdu.

3- Ebu Saîd el-Hudrî (r.a.)nin Hadîsi: Rasûlullah (s.a.), cinlerin ve insanların göz değdirmelerinden dolayı Allah’a sığınırdı. Muavvizeteyn (Nâs-Felak) sûreleri nazil olunca, bunları okudu, diğerlerini terketti.

[Tirmizî ve Neseî de Saîd Ibn Iyâz kanalıyla bu hadîsi Ebu Saîd’den nakleder. Ayrıca Tirmizî; bu hadîs hasendir, der. ]

4- Hz. Hatice validemiz şöyle rivayet etmiştir: “Hz. Peygamber (s.a.s) rahatsızlandığı zaman Muavvizeteyni okur ve vücuduna üflerdi. Hastalığı ağırlaştığı zaman ona Muavvizeteyni ben okudum ve bereketini umarak kendi ellerimle vücudunu sıvazladım.”

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla 

“Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (1-5)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ ın adıyla

De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım.” )1-6)

Diğer dualar için aşağıdaki linkleri ziyaret edebilirsiniz:

Nazar-Büyü-Böcek Ve Zehirli Haşeratlardan Koruyucu Dualar

Yolculukta Korku Anında Yapılacak Dua

Cuma Sabahında Okunacak Dua

Üzüntülü Ve Dertli İken Okunacak Dualar

Yatarken Şeytanın Şerrinden Korunmak İçin Okunacak Dualar

Arabaya Binerken Okunacak Dua

Yayınlanma tarihi: 29 Kasım 2019 – Güncelleme tarihi: 8 Ocak 2021

“Nazar Duası: Nazara Karşı Okunacak Sureler” üzerine 3 yorum

  1. Nazara karşı açıkladığınız gibi Allah’ın (cc) ayetleriyle ve O’na içten bir dua ile yakırıştan başka şeylerde medet aramamalıdır. Tıpkı Rabbimin ayetinde uyardığı gibi ; ”Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa onu yine O’ndan başka giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse O’nun keremini geri çevirecek de yoktur. O hayrını kullarında dilediğine eriştirir. O bağışlayandır, esirgeyendir. YUNUS SURESİ 107. ”

    Yanıtla
  2. Nazar haktır.Bu ayetler ile de sabit.
    “Nazar ile ilgili yapılacalar”ı paylaşan editöre teşekkür ederiz.

    Yanıtla

Yorum yapın