Dua İle İlgili Hadisler: Geri Çevrilmeyen Dua

Dua İle İlgili Hadisler: Geri Çevrilmeyen Dua

Duanın kabul olması, kimlerin duası kabul olur, Duası kabul olanlar, dua niçin kabul olmaz, çok duâ ettim ama istediğim olmadı demek ile ilgili hadisler:

1- Sehl İbnu Sa’d (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

İki şey vardır, asla reddedilmezler: Ezan esnasında yapılan dua ile, insanlar birbirine girdikleri savaş sırasında yapılan dua.”

[Muvatta, Ebû Dâvud]

2 – Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

“Kul Rabbine en ziyade secdede iken yakın olur, öyle ise (secdede) duayı çok yapın.”  [Müslim, Ebû Dâvud]

3 – Yine Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) anlatıyor:

“(Allah’ın kabul ettiği) üç müstecab dua vardır, bunların icâbete mazhariyetleri hususunda hiç bir şekk yoktur. Mazlumun duası, misafirin duası, babanın evladına duası.”

 [Tirmizî,Ebû Dâvud,İbnu Mâce]

4 – Abdullah İbnu Amr İbni’l-Âs (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

İcâbete mazhar olmada gâib kimsenin gâib kimse hakkında yaptığı duadan daha sür’atli olanı yoktur.

[Tirmizî, Ebû Dâvud, Müslim, Buhârî ] [Kütüb-i Sitte]

5- İbn-i Meymun, Hz. Selman El-Farisî’den rivayet ediyor. Rasulullah(s.a.v) buyurdu

Kul, iki elini açarak Allahü Taâlâ’dan hayır temenni ederse, Allahü Taâlâ onları boş olarak geri çevirmekten haya eder.”
[Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace]

6- Abdullah b. Abdurrahman Daremî, İbn Sevban’dan rivayet ediyor. (Aynı hadisi Abdullah b.İmam Ahmed, bir isnatla Übâde b. Sâmit’ten rivayet eder.) Peygamber (A.S) buyurdu:

“Yeryüzünde yaşayan Müslüman bir kişi Allah’tan bir istekte bulunduğu zaman, günah işleyip sıla-i rahmi kat etmedikçe Allahü Taâlâ, ya onun isteğini verir, ya da o nisbette kötülük def eder.”

[Tirmizi, Ahmed İbn-i Hanbel]

7- Rasulullah(s.a.v) buyurdu:

“Sizden biriniz acele etmedikçe, Allahü Taâlâ duanızı kabul eder. Acele etmek, dua ettim de kabul etmedi, demektir.”

[Buhari, Müslim]

8- Rasulullah (s.a.v) buyurdu:

“Kul, günah işleyip, sıla-ı rahmi terk ve acele etmedikçe, mutlaka duası kabul edilir.”
Orada bulunanlar : “Ey Allah’ın rasulü ; acele etmek nedir? ” dediler. Rasulullah buyurdu:
Dua ettim de duamın kabul olduğunu görmedim deyip de, dua etmeyi terk etmektir.

[Müslim]

9- İmam Ebû Dâvut Tayâlisî, Müsned’inde Abdullah b. Ömer (r.a)’a isnatla rivayet ettiği gibi, duası en çok kabul olan oruçlulardır. İbn-i Ömer diyor ki: Rasulullah’dan şöyle işittim:

Oruç tutanın, iftar zamanı yapmış olduğu dua kabul olur.”

10- Abdullah b. Ömer Hz’leri her iftar zamanında çocuklarını toplayıp birlikte dua ederdi.   İbn-i Maceh Sünen’inde kitabında Abdullah b. Ömer’den isnatla, yine bu şekilde şöyle bir hadisi rivayet ediyor. Rasulullah(s.a.v) buyurdu:

İftar zamanında oruçlu kimsenin duası red olunmaz.”

11- Ebu Hüreyre (r.a) rivayet ediyor. Rasulullah(s.a.v) buyurdu ki:

Üç kimsenin duası asla red olunmaz.  Adaletli devlet adamının, iftar edinceye kadar oruç tutanın ve zulme uğrayan kimsenin. Allahü Taâlâ mazlumun duasını kıyâmet gününde herkesin görebileceği şekilde huzuruna yüceltip, ona göklerin kapılarını açar. Ve buyurur: “İzzetime yemin ederim ki, bir müddet sonra da olsa, mutlaka yardım ederim.”

Aşağıdaki makalelerde ilginizi çekebilir:

Nazar-Büyü-Böcek Ve Zehirli Haşeratlardan Koruyucu Dualar

Yatarken Şeytanın Şerrinden Korunmak İçin Okunacak Dualar

Arabaya Binerken Okunacak Dua

Nazar Duası: Nazara Karşı Okunacak Sureler

Yorum yapın