Gök Gürültüsü İşitildiği Zaman Okunacak Dualar

Gök gürültüsü duyulduğu zaman okunacak dualar nelerdir? Gök gürültüsü duyduğumuz zaman nasıl dua etmeliyiz?

Gök Gürültüsü İşitildiği Zaman Okunacak Dualar

Zayıf bir isnadla İbni Ömer’den (Radıyallahu Anhüma) rivayet edildiğine göre, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, gök gürültüsü ve şimşek sesini duyduğu zaman şöyle buyururdu:

(Allâhümme lâ taktülnâ bığadabike ve lâ tühliknâ biazâbike ve âfinâ kable zâlike).

“Allah’ım! Gazabınla bizi öldürme, azabınla da bizi helak etme. Bunun önünde olacak felaketten bize afiyet ver.”
Tirmizi

Abdullah İbni Zübeyr’den (Radıyallahu Anhüma) sahih bir isnad ile rivayet edildiğine göre kendisi gök gürültüsünü işittiği zaman sözü kesip şöyle derdi:

“Gök gürültüsünün Allâh’a hamd ile, meleklerin de O’ndan korkarak tesbih etmekte oldukları Allâh (c.c), bütün noksanlıklardan münezzehtir.”
Muvatta. Buhari, Edebü’l-Müfred’de.

İmam Şafi’i (Rahimehullah) Ümm adlı kitabda sahih bir isnadla, Tabi’in imamlarından değeri yüksek Tâvus (Radıyallahu Anh) den rivayet ettiğine göre, Tâvus gök gürültüsünü işittiği zaman şöyle derdi:

“(Gök gürültüsü ve meleklerin) kendisine tesbihde bulunduğu varlık, bütün noksanlıklardan münezzehtir.”

Şafi’î der ki: Tâvus bu sözü ile Allâh Tealâ’nın “Gök gürültüsü hamd ederek O’nu tesbih eder(Ra’d Suresi -13) ayetini kasdetmiş olmalı.

İbni Abbas’dan (Radıyallahu Anhüma) anlattıklarına göre, o şöyle demiştir:

“Biz bir seferde Ömer ile (Radıyallahu Anh) beraberdik. Bize gök gürültüsü, şimşek ve dolu isabet etti. Kâb bize dedi ki: Kim gök gürültüsünü işittiği zaman üç defa:

(Gök gürültüsünün Allah’a hamd ile, meleklerin de O’ndan korkarak tesbih etmekte oldukları Allah, bütün noksanlıklardan münezzehtir.) derse, o gök gürültüsünün afetinden kurtulur. Biz bunu söyledik de âfiyet bulduk.”

Kaynak: Peygamberimizden Dualar Ve Zikirler -İMAM-I NEVEVİ

Mazlum Zalime Hak Ettiği Kötü Sözü Söyleyebilir

Yayınlanma tarihi: 1 Tem 2019-editlenme tarihi 05.02.2021

“Gök Gürültüsü İşitildiği Zaman Okunacak Dualar” üzerine 4 yorum

Yorum yapın