Künye

İmtiyaz Sahibi/Grantee:

Tuba

Kurucu-Yönetici-Editör /Founder-Ceo and Editor in Chie:

Tuba

Yönetici – Editör/ Founder-Editor:

Betül – Tuba

Hukuk Danışmanı/Jurisconsult:

Avukat Abdullah Akçay

İletişim ve Reklam / info and   Advertise:

İletişim

Kuruluş Tarihi : 29.06.2019