Dinde İlim Saklanmaz

Dinde İlim Saklanmaz

İlmi Gizlemek: Ebu Hureyre’den Rasulullah şöyle buyurdu: “Söylenilmeyen ve anlatılmayan ilmin örneği Allah yo­lunda infak edilmeyen hazineye benzer.” [Müsedded, İbn-i Hacer el-Askalani, Metalibu Aliye, Tevhid Yayınları:3/63.] Hz. Câbir radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: “Bu ümmetin sonradan gelenleri önce gelenlerine lânet ettiği vakit, kim bir hadisi söylemez, ketmederse, Allah’ın indirdiğini ketmetmiş (gizlemiş) olur.” … Devamını oku