Müezzinliğin Önemi Müezzinlik İle İlgili Hadisler

Müezzinliğin Önemi Müezzinlik İle İlgili Hadisler

Müezzinlik İle İlgili Hadisler, Peygamberimiz Aleyhisselamın Mescidinin İlk Vazifelileri Ümmi Mektum ve Bilal-i Habeşî… Abdullah ibn Abbas (r.a)’dan nakledildiğine göre, Resülullah (s.a) şöyle buyurmuştur: “Size en hayırlılarınız müezzinlik yapsın, en bilginleriniz de imamlık yapsın” Ebu Davud, salat 60; ibn Mace, ezan 5; Abdürrezzak, Musannef, l, 487; Beyhaki, es-Sünenü’l-kübra, l, 426. Bir başka hadis-i şerifte Hz. … Devamını oku